Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Chicago, Londýn, Singapur, Praha

Mezinárodní transakce se ve druhém čtvrtletí roku 2011 zvýšily o 50 procent

Globální investoři a investoři z USA a Singapuru jsou hodnoceni jako nejaktivnější zdroje kapitálu při mezinárodních transakcích 


Chicago, Londýn, Singapur, Praha 17. srpna 2011 — Podle nové zprávy Global Capital Flows (Globální kapitálové toky) společnosti Jones Lang LaSalle se mezinárodní transakce zvýšily o 50 procent. Zahrnují tak polovinu ze 103,5 miliardy dolarů  přímých investičních transakcí, které se týkaly komerčních nemovitostí dokončených ve druhém čtvrtletí roku 2011. S ohledem na silný začátek roku společnost Jones Lang LaSalle očekává, že celoroční objem transakcí dosáhne předpokládané úrovně 440 miliard dolarů, jestliže dojde k snížení současné nejistoty a  proměnlivosti tržních podmínek a pokud se neobjeví další významné hospodářské překážky. V období nestability budou těžit kvalitní komerční nemovitosti, ale uzavírání transakcí, zvláště těch větších, bude trvat delší dobu. 
  
„V prvním pololetí tohoto roku jsme byli svědky situace, kdy firmy investovaly na domácích trzích a privátní investoři nebo nekotované fondy investovaly v zahraničí,” řekl Arthur de Haast, vedoucí oddělení mezinárodních investic ve společnosti Jones Lang LaSalle. „Fondy jsou opatrnější při směřování svých investic, upřednostňují domácí trhy and při zahraničních investicích  důvěřují zkušeným manažerům. Tento trend by měl pokračovat i ve druhém pololetí tohoto roku, zůstane-li ekonomické prostředí nejisté.”

Pokud jde o čisté investice , byly globální fondy  zdaleka nejaktivnějšími investory a jejich čisté nákupy dosáhly více než 13 miliard dolarů. Singapur byl s 2,1 miliardou dolarů druhým nejaktivnějším investorem a Švédsko s 800 miliony dolarů skončilo třetí. 

Singapur byl vedle globálních fondů, jež vedly čistou mezinárodní aktivitu na základě své povahy, ve 2. čtvrtletí roku 2011 druhým nejaktivnějším mezinárodním kupujícím z hlediska čistých hodnot, protože singapurští investoři hledali výnosy v cizině kvůli zhodnocení kapitálu na domácích trzích. Kazachstán a Indonésie dosáhly v uvedeném čtvrtletí čistých nákupů v hodnotě okolo 550 milionů dolarů; v případě Indonésie tuto hodnotu téměř výhradně představoval nákup Aviva Tower v Londýně.

Mezi deseti trhy, které celosvětově přilákaly největší investice, byly čtyři asijské trhy (Hongkong, Soul, Šanghaj a Singapur), tři americké (New York, Washington, D.C., a Toronto) a tři trhy z oblasti EMEA (Londýn, Frankfurt a Paříž).
Města s největšími investicemi ve 2. čtvrtletí roku 2011 – objemy investic (bez portfolií) v USD (mld)
1. New York City  6,3
2. Londýn   6,0
3. Toronto   2,7
4. Hongkong  2,4
5. Singapur  2,2
6. Soul    2,0
7. Washington DC  1,8
8. Šanghaj   1,8
9. Frankfurt  1,7
10. Paříž    1,6

Arthur De Haast dodal: „V posledních několika měsících se zvýšila nechuť k riskování; a uzavírání velkých obchodů trvá delší dobu. I když jsme svědky větších transakčních toků, ve druhém čtvrtletí chyběly velké transakce s jedinou nemovitostí. V tomto čtvrtletí se uskutečnilo méně než deset prodejů jedné nemovitosti v hodnotě vyšší než 550 milionů dolarů, což je přibližně stejně jako ve druhém čtvrtletí roku 2010. V prvním čtvrtletí bylo uzavřeno více než 20 velkých obchodů, a i když je na druhé pololetí připraven k dokončení významný počet velkých transakcí, volatilita trhů by mohla způsobit další zdržení.”

Zdroje kapitálu
Kapitál na celém světě se zaměřuje jak na domácí, tak na zahraniční investice. V tomto čtvrtletí byly Spojené státy americké opět největším zdrojem kapitálu a nakoupily v přímých transakcích komerční nemovitosti v hodnotě 27,1 miliardy dolarů, což je o 7 miliard dolarů více než v prvním čtvrtletí, zvýšený objem byl však většinou vynaložen doma. Spojené státy byly také třetím nejaktivnějším kupujícím při mezinárodních obchodech (nákupy za 2,6 miliardy $). Rostoucí investiční aktivita USA je do značné míry domácího původu a v databázi firmem se ve druhém čtvrtletí objevuje více než 110 měst v USA, zatímco v prvním čtvrtletí jich bylo méně než 90 a ve druhém čtvrtletí roku 2010 jen 60.
 
Města v USA s největšími investicemi ve 2. čtvrtletí roku 2011 (bez portfoliových transakcí) – nově zařazená města v porovnání s 1. čtvrtletím 2011 jsou zvýrazněna polotučně
1. New York City
2. Washington DC
3. Los Angeles
4. San Diego
5. Chicago
6. San Francisco
7. Seattle
8. Boston
9. Houston
10. Miami

Vedle vzestupu kapitálu USA jsme ve druhém čtvrtletí mohli sledovat zdvojnásobení akvizic uskutečněných globálními fondy na 20,6 miliard dolarů a významné navýšení kapitálu z britských, kanadských a německých zdrojů. Je zajímavé, že v těchto třech zemích byla také většina nového kapitálu utracena doma.

Ve druhém čtvrtletí se uskutečnily mezinárodní nákupy v celkové hodnotě 38 miliard dolarů, což představuje 66% zvýšení oproti 22,9 miliardy dolarů v prvním čtvrtletí. Tento růst vedlo zdvojnásobení singapurského kapitálu určeného pro cizinu s několika významnými akvizicemi v Číně a obrovský nárůst nákupů uskutečněných globálními fondy. Hodnoty nákupů ostatních zahraničních investorů (USA, Německo, Kanada a Velká Británie) zůstaly převážně beze změny.
 
Preferované sektory
Ve druhém čtvrtletí dominoval sektor kanceláří, který tvořil více než 40 procent celkových objemů (snížení ze 45 procent v prvním čtvrtletí roku 2011). Podíl maloobchodních nemovitostí se zvýšil na 33 procent z 28,5 procenta. Zvýšení objemů nákupů hotelů (včetně kasin) vedlo tento sektor tak, že s jedenáctiprocentním podílem předstihl sektor průmyslových nemovitostí a byl třetím nejlikvidnějším sektorem na světě. Průmyslové nemovitosti dosáhly deseti procent.
 
Poznámky pro redaktory:
Analýza Global Capital Flows (Globální kapitálové toky) společnosti Jones Lang LaSalle poskytuje soubor údajů, které mají investorům pomoci pochopit, jak se pohybuje kapitál vložený do komerčních nemovitostí po světě. Poznatky se zveřejňují čtvrtletně, nejprve v analýze objemů transakcí představené v tomto sdělení, a potom v širší čtvrtletní zprávě, která bude pro druhé čtvrtletí vydána v následujících týdnech. Všechny údaje z finální zprávy Global Capital Flows nyní najdete na interaktivní webové stránce, fungující rovněž jako portál pro sdělovací prostředky a klienty společnosti Jones Lang LaSalle pro sledování výzkumu globálních kapitálových trhů uskutečňovaných touto společností. Poznamenejte si adresu http://www.joneslanglasallesites.com/gcf jako místo, kde najdete nejnovější globální údaje o nemovitostech.
 
1. Vnitroregionální: Kupující i prodávající pocházejí z regionu, kde se daná nemovitost nachází. Například US REIT nakupující v Kanadě nebo německý otevřený fond prodávající ve Velké Británii.
2. Meziregionální: Kupující, prodávající nebo oba pocházejí z jiného regionu, než je region, kde se daná nemovitost nachází. Například US REIT nakupující v Dánsku nebo australský penzijní fond prodávající v Kanadě.
3. Mezinárodní: Označuje situaci, kdy kupující, prodávající nebo oba pocházejí z jiné země než té, kde se příslušná transakce uskutečňuje. Lze zařadit do skupiny vnitroregionálních nebo meziregionálních transakcí.
4. Domácí: Označuje jakéhokoliv investora, který pochází ze země, kde se příslušná transakce uskutečňuje. Transakce zahrnující jak „domácí“ kupující, tak „domácí“ prodávající se označují jako „domácí” činnost.
5. Transakce na úrovni jednotlivých subjektů, developmenty a investice do residenčních nemovitostí pro více rodin jsou z našich předběžných dat vyloučeny a mohou se měnit.
6. Společnost Jones Lang LaSalle převádí hodnoty transakcí na USD průměrnou denní sazbou za čtvrtletí, v němž k transakci došlo. Jinými slovy nejsou tyto hodnoty očištěny od vlivů kursových změn.
7. Globální fondy jsou fondy, které shromažďují kapitál v několika regionech.
 
Historie objemů globálních přímých transakcí, které se týkaly komerčních nemovitostí, v miliardách US $
 
Rok
Amerika
EMEA
Asie a Tichomoří
Celkem
2004
185
162
46
393
2005
216
212
67
495
2006
283
322
95
700
2007
304
333
121
759
2008
126
167
85
378
2009
45
98
66
209
2010
97
136
83
316
1. pololetí 2011
80
72
46
198