Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Česká republika atraktivní pro bankovní, finanční, pojišťovací a technologické společnosti

V nelehkém ekonomickém období pomůže zemi outsourcing


Praha, 7. dubna 2009- Nová studie Jones Lang LaSalle „Onshore, Nearshore, Offshore: Unsure? A Czech Perspective“ poukazuje na rozhodující faktory spojené s přemístěním obchodních aktivit do České republiky. Studie se zabývá třemi hlavními faktory, které mají u společností vliv při výběru lokality- pracovní silou, obchodním prostředím a nemovitostmi a související infrastrukturou.

Průzkum poukazuje na zpomalení české ekonomiky, která však na rozdíl od ostatních evropských zemí stále zůstává v pozitivních číslech. Slabá česká koruna usměrňuje mzdové náklady, které se tak dostávají na nižší hranici než v západní Evropě. Země dále nabízí vysoce vzdělanou, kvalifikovanou a vícejazyčnou pracovní sílu a podle průzkumu časopisu Economist z roku 2008 má Česká republika 22. nejvyšší procento pracující populace na světě.

„Podle statistik Ústavu pro informace ve vzdělávání má Česká republika 68 univerzit, které za období 2007/2008 navštěvovalo celkem 344 180 studentů. Nejvyšší procento studentů studuje ekonomické, finanční a technické obory, což je jeden z dalších důvodů proč je Česká republika atraktivní pro bankovní, finanční, pojišťovací a technologické společnosti,“ uvedla Alexandra Rudyšarová, ředitelka CzechInvestu.      

Obchodní prostředí České republiky lze klasifikovat jako transparentní a v souladu s mezinárodními standardy. Podle Indexu Transparentnosti společnosti Jones Lang LaSalle se Česká republika, zvlášť od roku 2004, v žebříčku výrazně posunula a nachází se v tuto chvíli na 24. místě celosvětové tabulky. Polsko je na 25. a Portugalsko na 22. místě.
Česká republika navíc nabízí pobídky pro zahraniční společnosti pro podporu různých obchodních aktivit. Mezi nejvíce podporované aktivity patří vývoj informačních a komunikačních řešení a aplikací, centra sdílených služeb a servisní centra pro špičkové technologie a produkty.  
  
Mgr. Milan Novák, Country Manager, Grafton Recruitment, dodává: „Před vstupem a bezprostředně po vstupu České republiky do EU v roce 2004 přišlo na náš trh mnoho společností se záměrem nabídnout outsourcingové služby nebo využít offshore či nearshore příležitostí. V České republice mezi tyto společnosti patří IBM, Accenture, Siemens, Red Hat, GE Money, Sun Microsystems, HSBC a další.“ 

Třetí faktor ovlivňující volbu lokality zahrnuje nemovitosti a související infrastrukturu. Česká republika nabízí moderní, flexibilní a technologicky pokročilé nemovitosti. Developeři, kteří jsou na trhu aktivní, navíc dobře chápou neustále se měnící potřeby dnešních a budoucích nájemců.

Kevin Turpin, vedoucí oddělení průzkumu trhu pro střední a východní Evropu společnosti Jones Lang LaSalle, uvedl: „V České republice generují poptávku po kancelářských prostorách jak bankovní, finanční a pojišťovací instituce, tak zpracovatelský a ICT průmysl. Část této poptávky vzniká outsourcingovými aktivitami či společnostmi nově vstupujícími na trh a část slučováním stávajících kancelářských ploch do jednoho moderního kancelářského řešení. V budoucnu očekáváme zvýšenou poptávku od společností, které budou snižovat náklady prostřednictvím outsourcingu nebo které chtějí vést offshore, nearshore a onshore aktivity.“   

John Duckworth, výkonný ředitel Jones Lang LaSalle pro střední a východní Evropu, uvedl: „Společnosti si stále více uvědomují, že outsourcing (onshore - domácí, nearshore – v rámci širšího regionu a offshore - mezikontinentální) strategie jsou nezbytné pro zvýšení zisků. Pro korporace uskutečňující rozhodnutí v oblasti strategického outsourcingu a center sdílených služeb, se region střední a východní Evropy stal v globálním měřítku vysoce konkurenčním prostředím. Očekáváme, že spolu s trvalým rozvojem tohoto regionu a jeho cenovými, pracovními a rizikovými výhodami, bude tento trend pokračovat.“