Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Společnost Jones Lang LaSalle získala ocenění jedna z Nejetičtějších firem světa, které jí již popáté udělil americký institut Ethisphere


Chicago/Londýn, 20. března 2012 – „Společnost Jones Lang LaSalle (NYSE: JLL), globální společnost poskytující odborné realitní a finanční poradenství, byla pro rok 2012 americkým institutem Ethisphere označena jako jedna z Nejetičtějších společností světa (World´s Most Ethical Companies 2012). Ethisphere, mezinárodní organizace zabývající se etikou podnikání, společenskou zodpovědností firem, bojem s korupcí a trvale udržitelným podnikáním, udělila výše uvedené ocenění firmě Jones Lang LaSalle již popáté.
 
Mark Ohringer, zodpovědný v Jones Lang LaSalle za dodržování pravidel etického podnikání, byl kromě toho institutem Ethisphere označen za jednoho z nejvlivnějších lidí v oblasti etiky podnikání (World´s 100 Most Influential People in Business Etics for 2011). Mark Ohringer je autorem řady článků na toto téma a studie nazvané „Vliv pracovního prostředí a pracovních metod na etické prostředí“ (The Influence of Workplace Design and Practices on the Ethical Environment). Video, kde Mark Ohringer anglicky představuje svou studii najdete na: http://www.joneslanglasalle.com/Pages/Most-Ethical-Companies.aspx
 
„Náš závazek etického podnikání je nedílnou součástí firemní kultury Jones Lang LaSalle,“ říká Colin Dyer, CEO Jones Lang LaSalle, a dodává: „stejně tak jako klienti, tak i ti nejtalentovanějí lidé, mají zájem o spolupráci se společnostmi, kterým věří. Dodržování zásad etického podnikání je naše každodenní praxe, na kterou dohlíží jak ředitelé jednotlivých poboček, tak kolegové pověření touto agendou. Vážíme si také ocenění našeho kolegy Marka Ohringera, který se otázkám etiky podnikání v naší firmě věnuje již téměř 10 let.“ 
 
Institut Ethisphere prověřoval nominace firem z více než 100 zemí a z 36 oborů podnikání. V rámci důkladného šetření a analýz Ethisphere posuzuje mimo jiné etické kodexy kandidátů, zejména historii jejich obchodních sporů a provinění proti pravidlům podnikání, dále hodnotí jejich investice do inovací a trvale udržitelné obchodní politiky, sleduje jejich programy CSR a v neposlední řadě bere v úvahu hodnocení respektovaných odborníků v dané oblasti, vyjádření konkurentů, dodavatelů a klientů.
„Každý rok společně s počtem nominací roste i konkurence a titul získají jen ty nejetičtější firmy,“ říká Alex Bringham, výkonný ředitel Ethisphere, a dodává: „Letošní vítězové ví, že silný etický program je klíčem k úspěchu úspěšného podnikání a trvale je zlepšují podle toho, jak se mění regulatorní prostředí. Ethisphere gratuluje společnosti Jones Lang LaSalle ke jmenování jedné z Nejetičtějších firem světa pro rok 2012.
Více informací o metodologii hodnocení firem a kompletní seznam Nejetičtějších firem světa roku 2012 je možné získat na http://ethisphere.com/wme.