Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Pražský kancelářský trh aneb zelená má zelenou!


Praha, 14. května 2012 – Pražský kancelářský trh dosáhl v Q1 2012 celkové rozlohy 2.814.000 m2, díky kterým je (po Varšavě a Budapešti) třetím největším trhem ve střední a jihovýchodní Evropě. V prvních třech měsících tohoto roku byly v Praze dokončeny dvě nové kancelářské budovy (Keystone v Praze 8 a B3 Pankrác v Praze 4), které na trh dodaly téměř 29.000 m2. Na konci prvního čtvrtletí bylo ve výstavbě dalších 178.000 m2 nových administrativních prostor, z nich by mělo být ještě cca 83.500 m2 dokončeno do konce roku 2012. Celkově by tak letos mělo být na pražský trh uvedeno 112.000 m2 nových kanceláří, což je sice o 12 % více než loni, ale méně než desetiletý průměr (163.000 m2).        

„Jednotícím znakem téměř všech nových projektů uváděných na trh je jejich důraz na trvale udržitelný rozvoj a zelené aspekty jak jejich výstavby, tak provozu. V současné době je v českém hlavním městě celkem 368.000 m2 kancelářských prostor, které získaly nebo usilují o environmentální certifikaci. Díky nim je dnes Praha městem s největším počtem dokončených tzv. zelených kancelářských budov v regionu CEE. Situace na trhu dnes panuje taková, že kdo nestaví zeleně, diskvalifikuje se v očích bonitních nájemců a mezinárodních investorů,“ říká Eduard Forejt, vedoucí oddělení kancelářských nemovitostí Jones Lang LaSalle, a dodává: „pobočky zahraničních firem jsou často vázány vnitrofiremním závazkem snižovat tzv. uhlíkovou stopu (emise CO2), což zužuje seznam jejich potenciálních sídel jen na budovy, které sledují a účelně omezují svůj vliv na životní prostředí. Hovoří o tom příklady velkých nájemních transakcí z poslední doby: PricewaterhouseCoopers a GlaxoSmithKline v City Green Court (Praha 4) a Ernst & Young ve Florentinu (Praha 1), kdy zelený (pre)certifikát sehrál ve finálním výběru nezanedbatelnou roli.“
 
Pražský kancelářský trh byl v uplynulých dvanácti měsících (Q1 2011 – Q1 2012) z hlediska pronájmů kanceláří čtvrtým nejaktivnějším evropským trhem. V tomto období v Praze došlo k 30% nárůstu transakční aktivity. V návaznosti na zhoršenou predikci hospodářského vývoje očekáváme zpomalení tempa pronájmů. S největší pravděpodobností nedosáhneme loňské úrovně (gross take-up 325.000 m2), předpokládáme pokles o cca 15 – 20 %, nicméně i tak se udržíme nad dlouhodobým průměrem pražského trhu. Pozitivním signálem je bezesporu skutečnost, že 65 – 70% všech ploch v aktuálně stavěných projektech je předpronajato konkrétním nájemcům,“ uvádí Ondřej Novotný, vedoucí průzkumu trhu Jones Lang LaSalle, a dodává: „také díky tomu pravděpodobně klesne průměrná míra neobsazenosti z dnešních 12,26 % (Q1 2012) na cca 11,75 – 11,80 % (v Q4 2012).“
 
“Renegociace v loňském roce tvořily 30 % veškerých pronájmů. Nebereme-li v úvahu fúze
a nemožnost expanze v rámci stávajících prostor je častým důvodem pro stěhování nespokojenost se servisem, který majitel budovy svým nájemcům poskytuje. Zvýšení kvality služeb až v posledním roce pronájmu už obvykle vztah mezi pronajímatelem a nájemcem nezlepší. Chování pronajímatele v celé délce pronájmu je tedy klíčem pro případný úspěch prodloužení nájmu,“ uzavírá Eduard Forejt z kancelářského oddělení Jones Lang LaSalle.