Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Transparentnost realitních trhů se v globálním měřítku zvyšuje, v žebříčku Jones Lang LaSalle skórovala také střední Evropa 

Klíčové země střední Evropy se svou transparentností přibližují západoevropskému standardu (Velké Británii, Francii a Německu) 


Varšava a Praha, 27. června 2012 — Index, který každé dva roky zveřejňují firmy Jones Lang LaSalle a LaSalle Investment Management (NYSE: JLL), ukazuje, že zotavující se realitní trhy vykazují obnovené úsilí o větší transparentnost, které se významně zpomalilo v letech finanční krize v letech 2008 a 2009. Na téměř 90 % sledovaných trhů jsme zaznamenali v uplynulých dvou letech pokrok ohledně zvýšení transparentnosti, který se týká informací o fundamentech trhu, sledování jeho celkového vývoje a hodnocení výkonu realitních firem kótovaných na burze. 

The 2012 Global Real Estate Transparency Index, který vytváří společnost Jones Lang LaSalle a který srovnává 83 různých faktorů na 97 realitních trzích celého světa, poskytuje investorům a nájemcům informace potřebné pro jejich aktivity v globálním prostředí, ať se jedná o obchodování s nemovitostmi, jejich vlastnictví či užívání. Index také využívají vlády a profesní organizace, kterým slouží k orientaci na realitním trhu.

K nejvýznamnějším závěrům patří:
• Nejtransparentnějším realitním trhem jsou v letošním šetření Spojené státy americké, následované Velkou Británií a Austrálií. Do kategorie „vysoce transparentní trhy“ patří také země jako Nizozemí, Nový Zéland, Kanada, Francie, Finsko, Švédsko a Švýcarsko.
• Stírá se rozdíl mezi transparentností trhů v západní Evropě a v zemích střední Evropy. Ze středoevropských zemí se nejvýše v globálním hodnocení umístilo Polsko (19. pozice), které nyní někteří investoři považují za jeden z klíčových evropských trhů. 
• Trvale udržitelný rozvoj se stal významným aspektem hodnocení transparentnosti trhu. Nejvyšší míru transparentnosti v tomto ohledu vykazují Velká Británie, Austrálie a Francie. Česká republika, středoevropský lídr zeleného developmentu, se v hodnocení Jones Lang LaSalle umístila na 5. místě. 
• Index potvrzuje, že expandující trhy Mexiko, Indonésie, Jižní Korea a Turecko patří k zemím, které se zaznamenaly velké zlepšení. Ve střední a jihovýchodní Evropě největší zlepšení vykazují Rumunsko a Chorvatsko. 
• Co se týče regionů, největší posun zaznamenala Latinská Amerika, v rámci které je třeba zmínit Brazílii a Mexiko. 

Navzdory skutečnosti, že se světová ekonomika stále zotavuje, Global Real Estate Transparency Index naznačuje, že realitní investoři a nájemci rozšiřují své přeshraniční aktivity. Expanze podporuje větší transparentnost, ke které přispívá otevírání rozvíjejících se trhů mezinárodní konkurenci
a zavádění mezinárodních standardů fungování realitního trhu. 
John Duckworth, ředitel Jones Lang LaSalle pro střední Evropu, říká: “Střední a jihovýchodní Evropa jednoznačně těží z přeshraniční aktivity realitních investorů. Silné fundamenty těchto trhů přitahují kapitál a region se stal klíčovou evropskou destinací pro outsourcing. K větší transparentnosti středoevropského realitního trhu přispívají tzv. research fóra, která fungují ve všech významných městech (aktuálně ve Varšavě, Praze, Budapešti, Bratislavě, Bukurešti a hlavních polských kancelářských trzích) a v dalších se založení předpokládá (Zahřeb a Bělehrad). Byla založena jako neformální sdružení poradenských firem (jako například Jones Lang LaSalle), které sdílejí o trhu informace nedůvěrného charakteru. Týkají se především trhu s kancelářskými nemovitostmi, v některých zemích také trhu s průmyslovými a maloobchodními nemovitostmi.“ 
“Vyšší transparentnost středoevropských realitních trhů umožňuje poradenským společnostem zveřejňovat větší počet zpráv o trhu. Oceňují to především globální a evropští investoři, kteří nemají v regionu zastoupení. Těší mě, že se Polsko, Česká republika a Slovensko umístily na 19., 24. a 26. místě ve skupině „transparentních zemí“, dodává Kevin Turpin, LEED Green Associate a vedoucí výzkumu trhu Jones Lang LaSalle pro střední Evropu.

 

 
Vzhledem k rostoucímu významu trvale udržitelného developmentu, Index separátně hodnotí také tyto aspekty. Týká se jen 28 zemí a zahrnuje jak tzv. zelenou výstavbu, tak energetickou úspornost. Na předních místech se umístily země: Velká Británie, Austrálie a Francie. Česká republika se ve celosvětové konkurenci umístila na 5. místě. 

’’Z celkového počtu 28 sledovaných zemí se Česká republika umístila na vynikajícím 5. místě. Ve srovnání s globálními lídry v této oblasti (Velkou Británií, Austrálií či Francií) v České republice stále existuje prostor pro legislativní změny. Nicméně oceňujeme vlastní certifikační systém a jeho informace jsou veřejně dostupné. Trvale udržitelný development oceňují jak developeři a investoři, tak nájemci. Výsledkem je tlak na transparentní hodnocení nemovitostí srovnatelné napříč jednotlivými trhy,’’ dodává Turpin.
Výsledky indexu zveřejněného v roce 2012 znovu potvrzují vztah mezi investiční aktivitou na realitním trhu a mírou jeho transparentnosti. Čím více je trh transparentní, tím větší objem přímých realitních investic přitahuje, ty pak dále podporují veřejné sdílení informací a důslednou aplikaci nemovitostního práva.  

 

Tomasz Trzósło, vedoucí investičního oddělení Jones Lang LaSalle pro střední Evropu uvádí: „Rozdíl transparentnosti realitních trhů v západní a střední/jihovýchodní Evropě překlenuje Polsko, které stále větší počet investorů považuje za jeden z klíčových evropských trhů. Tuto skutečnost dokládá objem realitních investic. Například v prvním čtvrtletí roku 2012 dosáhly investice do polských maloobchodních nemovitostí výše 465 mil EUR, díky kterým se řadí hned za Velkou Británii a Německo. V rámci regionu střední Evropy se kromě Polska na předních pozicích umísťuje Česká republika. Věříme, že rostoucí transparentnost dalších zemí regionu se projeví ve větších realitních investicích.“
 
O globálním indexu transparentnosti realitních trhů (The Global Real Estate Transparency Index). The Global Real Estate Transparency Index, který byl poprvé zveřejněn v roce 1999, kombinuje kvantitativní data o trhu s informacemi získanými v průzkumech firem Jones Lang LaSalle a LaSalle Investment Management. Každý trh byl hodnocen z 83 hledisek, které se týkají 13 tematických oblastí a mohou být rozděleny do 5 skupin či podkategorií: a) hodnocení vývoje trhu; b) fundamenty trhu; c) hodnocení firem kótovaných na burze; d) právní a regulatorní prostředí; e) proces uzavírání realitních transakcí. Kompozitní index každého trhu se skládá z váženého průměru všech 83 faktorů. Hodnocení se pohybuje na škále od 1.0 do 5.0, přičemž hodnocení 1.0 znamená vysoce transparentní trh a 5.0 netransparentní trh. Žebříček se skládá ze zemí, které jsou vysoce transparentní, transparentní, semitransparentní, málo transparentní a netransparentní.

Investorům Index poskytuje nástroje k hodnocení rizika jednotlivých trhů především tím, že umožňuje komparativní analýzu geografických celků, ulehčuje vytváření globálních a regionálních investičních strategií a alokaci investic do vybraných lokalit. Korporátním nájemcům Index nabízí efektivní hodnocení jednotlivých realitních trhů a umožňuje například srovnat náklady na pronájem jednotlivých prostor, učinit informované strategické rozhodnutí (například ohledně prodeje a zpětného pronájmu), zvýšit efektivitu realitních transakcí a facility management.      
Nový Index trvale udržitelného developmentu v roce 2012 má tyto výhody: 
• Zahrnuje vice kvantitativních nástrojů hodnocení realitních investic, které se týkají primo vlastněných nemovitostí, nemovitostí vlastněných veřejným sektorem, realitních cenných papírů a realitních fondů, které nejsou kótovány na burze. 
• Více se zabývá fundamenty realitního trhu, které odvozuje od dlouhodobě sbíraných empirických dat.
• Do Indexu zahrnuje také nové trhy v subsaharské Africe (např. Angolu, Botswanu, Ghanu, Keňu, Mauricius, Nigerii či Zambii), střední Americe (Bahamy, Kajmanské ostrovy, Guatemalu, Honduras, Jamajku a Puerto Rico), dále regionální brazilská města, Irák, Mongolsko a Srbsko. Index nyní zahrnuje 97 zemí, o 16 více než v minulém hodnocení v roce 2010.
The 2012 Global Real Estate Transparency Index je k dispozici investorům a nájemcům v různých formách (elektronická verze zprávy o trhu, webové stránky, powerpointová prezentace a webinar).