Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Hobbymarkety v České republice nabírají druhý dech  


Praha, 9. července 2012 – V České republice je nyní celkem 141 hobbymarket, tj. specializovaných velkoplošných prodejen potřeb pro dům a zahradu, a další se připravují. Vůči roku 2010, kdy jsme v ČR evidovali celkem 134 hobbymarkety, jde o 5% nárůst. Expanze DIYs v České republice v uplynulých letech sice v důsledku krize zpomalila, nicméně nikdy neustala, a nyní některé řetězce v tomto směru ohlašují zvýšenou aktivitu – ať už v podobě otevírání nových obchodů, nebo rozšiřování těch stávajících.     


„Na tuzemském trhu tzv. DIYs (do-it-yourself stores) se pohybuje 6 významných hráčů, z nichž většina pochází z německy mluvících zemí (OBI, Baumax, Bauhaus, Globus Baumarkt a Hornbach Baumarkt). Jedinou českou firmou níže uvedeného žebříčku je Mountfield, který má aktuálně nejvyšší počet prodejen (celkem 55). Za jeho úspěchem stojí především brzký vstup na český trh (první prodejna byla otevřena v Mnichovicích u Prahy v roce 1991), různé velikosti obchodních jednotek (od velkých v krajských městech k menším v okresních městech) a dlouhodobé investice do marketingu (Kolo štěstí a legendární Béda Trávníček). Od velkoformátových prodejen ostatních hráčů se také liší užším sortimentem, zaměřeným hlavně na zahradní techniku, zahradní nábytek a bazény. Ostatně Česká republika je nyní bazénovou mocností, v evropských přehledech EUSA se umístila na třetím místě – za Španělskem a Francií,“ říká Beatrice Mouton, vedoucí maloobchodního oddělení Jones Lang LaSalle pro střední Evropu.

„Z celkového počtu 141 hobbymarketů se 35 prodejen nebo 25 % těchto prodejen nachází v Praze a ve středních Čechách, což jsou kraje s největším počtem obyvatel (dohromady zde žije 2.400.000 lidí, tj. 23 % obyvatel ČR), s největším počtem rodinných domů a s  nejvyšší kupní silou v ČR,“ uvádí Beatrice Mouton a dodává: „na dalších místech se umístila Ostrava a Moravsko-slezský kraj (17 hobbymarkety a 12% podílem) a Ústecký kraj (15 hobbymarkety a 11% podílem).“      

Hobbymarkety mají specifické požadavky na prostory, které potřebují. Kromě samotného velkoplošného prodejního prostoru požadují nízké provozní náklady, rozsáhlé skladovací plochy a dostatečně velká parkoviště. Celková plocha se tak může vyšplhat na více než 20.000 m2,  oproti tomu například Mountfield začíná na minimu požadované prodejní plochy 1.000 – 2.000 m2, které upravuje rozsah nabízeného sortimentu. Tyto požadavky předurčují lokalitu, kde je obvykle najdeme – jde o okraj města při frekventované dopravní komunikaci. Od jiných typů maloobchodních řetězců se liší tím, že prostory, ve kterých působí, také často dlouhodobě vlastní. Setkáme se však i s řetězci, které si prostory pronajímají, nebo je prodají a zpětně pronajmou (sale and leaseback).