Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Globální retailové bankovnictví aneb střet dvou světů 

I přes rozsáhlé regulatorní a legislativní změny se bankám na realitním trhu nabízí zajímavé příležitosti pro rozvoj  


Londýn a Praha, 18. července 2012 – Nová studie o maloobchodním trhu poradenské společnosti Jones Lang LaSalle popisuje proměny, kterými globální retailové bankovnictví prochází v důsledku politických, ekonomických a technologických změn. Nové trendy na tzv. rozvíjejících se trzích podpoří expanzi retailových bank, na rozvinutých trzích povedou k optimalizaci pobočkové sítě.


Studie s názvem Globální retailové bankovnictví poukazuje na skutečnost, že za změnami globálního retailového bankovnictví bude rostoucí poptávka klientů po inovacích, flexibilních službách a aktivní prezentaci banky v maloobchodním prostředí. Banky tak budou nuceny k úpravám své pobočkové sítě. Studie Jones Lang LaSalle předpokládá, že do roku 2020 nebude na rozvinutých trzích potřeba zhruba 50 % existujících kamenných poboček, protože banky změní své požadavky na maloobchodní prostory. Tento pokles bude vyrovnán expanzí retailových bank na rozvíjejících se trzích jako například v Brazilii, Číně a Indii.

Robert Bonwell, evropský ředitel pro maloobchodní nemovitosti poradenské společnosti Jones Lang LaSalle, vysvětluje: „Bankovnictví prochází v globálním měřítku řadou rozsáhlých regulatorních a legislativních změn, které znamenají především zvýšený dohled nad touto oblastí. Na druhé straně se retailovým bankám – jako jednomu z mála subjektů na trhu maloobchodních nemovitostí – otevírá  velký prostor pro expanzi. Nové maloobchodní formáty a nové technologie nabízí širokou škálu příležitostí, jak efektivněji využívat stávající prostory, a vstupem na nové trhy zvýšit svou komparativní výhodu. Důležité je, aby banky se svým maloobchodním portfoliem aktivně zabývaly a věnovaly mu dostatečnou pozornost.“ 

Podle studie Globální retailové bankovnictví lze do konce dekády očekávat následující: 
- Retailové banky budou své služby poskytovat paralelně několika kanály. Kromě otevření kamenné pobočky na vhodném místě svůj servis doplní mobilními službami a internetovým bankovnictvím. 
- Zákazníky budou více segmentovat a více se soustředí na to, komu a kde nabízí jaké služby.
- Otevřeny budou tzv. hi-tech experimentální pobočky a call centra s 24 hodinovým servisem, která budou fungovat nejen pomocí telefonů, ale také například videokonferencí tak, aby virtuální prostředí napodobilo maloobchodní prostředí maximálně zaměřené na zákazníka.  
- S ohledem na zvýšené objemy internetových a mobilních transakcí očekáváme zvýšené požadavky na uchovávání dat. 

James Brown, vedoucí výzkumu evropského trhu maloobchodních nemovitostí Jones Lang LaSalle, dodává: „Dříve retailové banky poskytovaly své služby jen na své kamenné pobočce. Prudký rozvoj komunikačních technologií urychluje změny a inovace v maloobchodu a bankovnictví směrem internetovému prodeji a internetovému/mobilnímu bankovnictví. Třebaže na trh stále vstupují nové subjekty a otevírají svá zastoupení, naše studie upozorňuje na to, že nejvíce rozvinuté trhy v Americe a Evropě mají více bankovních poboček, než je třeba. V návaznosti na další rozšiřování moderních technologií a snahu optimalizovat pobočkovou síť se do roku 2020 podle našeho názoru ukáže, že polovina existujících kamenných poboček již není potřeba. Nadbytečné bankovní pobočky samozřejmě nezmizí mávnutím kouzelného proutku přes noc, tento trend budeme sledovat průběžně v návaznosti na ukončení a neprodlužování nájemních smluv jednotlivých maloobchodních prostor. Ve světě tzv. multikanálové komunikace bude pro banky příslovečnou výzvou management vlastních nemovitostí, výběr vhodných lokalit pro své pobočky a kvalitní prezentace v nových prostorech. Mnohem větší důraz budou banky klást na vhodnou lokalitu, optimální prostory a cenu pronájmu.“

Česká republika 
Díky spořivosti Čechů je tuzemské retailové bankovnictví velmi úspěšné a některé bankovní domy svou pobočkovou síť stále rozšiřují (např. UniCredit Bank či Česká spořitelna). Na českých trh také vstoupily nové banky (např. AirBank či Equa bank), které mají minimum kamenných poboček
a zaměřují se především na internetové bankovnictví.

“V České republice se tradiční bankovní domy zaměřily na optimalizaci svých administrativních portfolií. V několika uplynulých letech se výkonné složky největších bankovních domů přesunuly mimo střed Prahy (1). V centru si ponechaly většinou pouze své reprezentativní a klientské prostory, jako např. Bankovní dům UniCredit Bank nebo Komerční banka. Sloučení mnoha provozů do jediného v moderní budově umožnilo maximálně efektivní využití pronajatého prostoru a snížení provozních nákladů. Prodejem nepotřebných budov v atraktivních lokalitách banky získaly prostředky, které mohou být využity přímo v podnikání a nejsou vázané v nemovitostech. V rámci optimalizace nákladů řada bank rovněž přesunula zázemí administrativní, datové a klientské podpory do regionálních měst, především Brna a Ostravy, kde jsou náklady na pracovní sílu i pronájem nižší než v Praze, a kde mohou banky navíc v některých případech očekávat finanční úlevy od státu nebo podporu z evropských fondů,“ říká Petr Kareš, vedoucí oddělení zastupování nájemníků (Tenant Representation) pražské pobočky Jones Lang LaSalle.      

                    
1) ČSOB do vlastní budovy v Praze-Radlicích, UniCredit Bank do budovy Filadelfie v Praze-Michli a Komerční banka se přesune do budovy A2 komplexu City West v Praze-Stodůlkách.            ​