Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Charitativní den Jones Lang LaSalle Czech Republic


Praha, 25. července 2012 – Poradenská společnost Jones Lang LaSalle již popáté uspořádala dobrovolnický den, v rámci kterého její zaměstnanci pomáhali v Dětském domově v Milovicích nebo v Domově Laguna v Psárech u Prahy. 
V Dětském domově v Milovicích jsme pro děti připravili výtvarné aktivity, skákací hrad, divadélko
a opékání buřtů.   
V Domově Laguna Psáry jsme sehráli turnaj v přehazované (a na celé čáře ho prohráli), vzali na procházku klienty, kteří jsou upoutáni na vozík, a v závěru dne společně opékali buřty.   

Petr Kareš, vedoucí oddělení zastupování nájemníků Jones Lang LaSalle a koordinátor návštěvy Dětského domova v Milovicích, uvádí: „Jsme velice rádi, že tato charitativní činnost vychází od zaměstnanců, je zcela dobrovolná a plná nadšení. Jsem rád, že firma zaměstnance v této činnosti podporuje.“
Markéta Miková, tisková mluvčí Jones Lang LaSalle a koordinátorka návštěvy Domova Laguna v Psárech, dodává: „Den s dětmi z Milovic či obyvateli psárské Laguny je vždy velmi intenzivní a nabitý emocemi. Největší odměnou jsou úsměvy, které se nám podařilo na jejich tvářích vykouzlit.“  

O Dětském domově Milovice
Dětský domov Milovice vznikl v roce 1959 jako zdravotnické zařízení pro děti od 1 roku do 3 let věku. Od vzniku zařízení do současné doby prošlo domovem cca 2 500 dětí. Domov sídlí v objektu, který byl postaven jako společenské a zájmové centrum pro děti vojáků. Od 1.7.2002 Dětský domov Milovice dostal právní subjektivitu, stal se příspěvkovou organizací. Pracovníci zajišťují systematickou výchovnou péči a připravují děti k návratu do vlastních rodin nebo do předání do náhradní rodinné péče. Více na www.ddmilovice.cz 

 

O Domově Laguna Psáry
Domov Laguna byl v Psárech u Prahy založen jako ústav sociální péče pro osoby s mentálním postižením v roce 1962. Původní, po několika desítkách letech užívání už nevyhovující areál byl letech 2003 – 2005 zásadním způsobem rozšířen a kompletně rekonstruován. Díky tomu poskytuje moderní ústavní péči 110 klientům, kteří zde trvale žijí, a 9 klientům v denním stacionáři. Výstavba chráněné dílny (pekárny) a chráněného bydlení je dalším krokem k integraci klientů Domova do běžného života. Více na www.lagunapsary.cz