Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

1.4 milionu m2 maloobchodní plochy ve střední a východní Evropě už má některý ze zelených certifikátů a dalších 440 000 m2 o něj usiluje

Uvádí to zpráva “Going Green in CEE” společnosti Jones Lang LaSalle


​Praha, 16. duben 2013 – Podle evropské směrnice 2010/31/EU budou do roku 2020 muset všechny nové budovy v Evropské unii prokázat, že jejich energetická náročnost se rovná téměř nule. Do roku 2050 budou co nejnižší emise skleníkových plynů požadovány u všech budov.


Glyn Evans, vedoucí oddělení projektových a developerských služeb Jones Lang LaSalle pro střední a východní Evropu, k tomu říká: “Během této dekády všechny stávající i právě budované nemovitosti budou muset dostát novým legislativním požadavkům ohledně minimální energetické náročnosti, se kterými se budou muset jejich majitelé, správci, ale přeneseně i nájemci vypořádat. Všechny sektory realitního trhu se budou muset přizpůsobit nové legislativě v oblasti udržitelného rozvoje a ekologické šetrnosti, která by měla v celé Evropské unii vstoupit v platnost během několika příštích let. Aby bylo těchto cílů dosaženo, bude třeba udělat několik zásadních změn.”


Pokud se podíváme na maloobchod, je třeba zmínit, že nákupní centra v oblasti zelených certifikátů do určité míry zaostala za kancelářemi. To částečně pramení z rozvržení a účelu nákupních center. Jde často o velmi rozsáhlé a velkoryse osvětlené budovy s velkými otevřenými prostory, které jsou pro své zákazníky otevřené více než 12 hodin denně 7 dní v týdnu. Z pohledu šetrnosti k životnímu prostředí se proto může jevit jako velmi problematické snažit se udržet komfortní prostředí pro návštěvníky a zároveň neustále hledat způsoby, jak snížit spotřebu energie.


Kevin Turpin, vedoucí oddělení výzkumu realitního trhu Jones Lang LaSalle pro region CEE, doplňuje: “Dva nejznámější a nejpopulárnější systémy certifikace šetrných budov, mezinárodní certifikáty LEED a BREEAM, mají oba stejné cíle: popularizovat správnou praxi v oblasti šetrných budov a zaručit jejich srovnatelné hodnocení po celém světě. Většina z nich dává také možnost certifikace již existujících budov, které prošly úpravami směřujícími ke snížení jejich energetické náročnosti. Příkladem mohou být certifikáty BREEAM In-Use a LEED EB:OM (Existing Buildings: Operations and Maintenance). Snížit energetickou náročnost budovy lze například využitím alternativních způsobů úspory energie včetně nahrazování běžných světelných zdrojů LED technologií. Tím lze dosáhnout především snižování spotřeby elektřiny a generování tepla, a tím i snížení účtů za elektřinu.“

Polsko a Česká republika jsou lídry regionu
V regionu střední a východní Evropy je v současnosti více než 1,4 milionu m2 hrubé pronajímatelné plochy v obchodních centrech, retail parcích a velkoobchodech a továrních outletech. Budovy s BREEAM certifikátem jsou v regionu zastoupeny nejčastěji následovány těmi s certifikátem DGNB.

Podíváme-li se na maloobchodní nemovitosti ve výstavbě nebo již téměř dokončené, 12 z nich s celkovou rozlohou téměř 440 000 m2 se právě nachází v různých stupních procesu zelené certifikace ať už jde o certifikát BREEAM (8 nemovitostí), LEED (3) či DGNB (1). Polsko si v regionu drží vedoucí pozici s 4 šetrnými budovami ve výstavbě, těsně následované Česká republikou se 3 certifikovanými budovami. O certifikaci usilují i podobné nemovitosti v Srbsku, Maďarsku a na Slovensku, kde by se jednalo o první takto oceněnou stavbu.

Na konci roku 2012 bylo jediným nákupním centrem v České republice s certifikátem BREEAM (In-Use) Centrum Chodov v Praze. Tři další však právě procházejí procesem certifikace. Jde o Centrum Černý Most v Praze, Forum Nová Karolína v Ostravě a Breda & Weinstein v Opavě. Všechny usilují o certifikát BREEAM.

Unibail-Rodamco, přední developer, investor a správce nákupních center ve střední a východní Evropě a majitel Centra Chodov, které podle dostupných dat z konce roku 2012 dosáhlo jednoho z nejlepších hodnocení BREEAM In-Use mezi nákupními centry v regionu CEE,  ale i v celé Evropě, si předsevzal získal zelenou certifikaci a usilovat o udržitelnost všech budov ve svém portfoliu:
„V Unibail-Rodamco se na certifikaci BREEAM In-Use nedíváme jako na náklad navíc nebo zbytečnou byrokracii. Je součástí naší firemní kultury a stylu řízení, kterými se snažíme zlepšit provoz v našich projektech na každodenní bázi. Od roku 2006 Centrum Chodov dramaticky snížilo svou energetickou spotřebu (počítáno kWh na jednoho návštěvníka). Tento úžasný úspěch přispívá k celkové optimalizaci provozních nákladů, ale především nám systém BREEAM umožňuje zapojit a stimulovat naše dodavatele, abychom tak zajistili, že každé technické zařízení (osvětlení, mechanické dopravní prvky, větrání, vytápění i chlazení) budou správně udržovány a provozovány 365 dní v roce,“ říká Petr Vecko, Maintenance, Purchasing and Sustainability Manager společnosti Unibail-Rodamco.
 
Kevin Turpin, vedoucí oddělení výzkumu realitního trhu Jones Lang LaSalle pro region CEE, uzavírá: “Šetrné stavby se brzy stanou synonymem kvalitní výstavby. Energeticky úsporné budovy představují jeden v z největších potenciálů, jak snížit emise skleníkových plynů a zároveň ušetřit. Takové nemovitosti také přitahují silnější nájemníky, mají vyšší obsazenost a to vše pak přispívá k vyšší cenně samotné nemovitosti. Na rozdíl od kanceláří, kde zaměstnanci většinou představují nejvyšší náklad společnosti, v maloobchodě jsou nejdražší položkou právě režijní náklady, jako je nájemné, dodávky energií a vody. Zelené stavby mají nižší spotřebu vody a energie, a tím přinášejí úspory nejen svým majitelům, ale i nájemníkům, kteří pak platí nižší poplatky za služby než v běžných maloobchodních nemovitostech. V době úspor a snižování nákladů, kdy spotřebitelé požadují stále více za stále méně peněz, je toto velmi významná a vyčíslitelná výhoda.”

Zpráva “Going Green in CEE” společnosti Jones Lang LaSalle
Společnost Jones Lang LaSalle připravila zprávu o vývoji v oblasti udržitelných maloobchodních nemovitostí ve střední a východní Evropě. Tento výzkum zahrnuje nejnovější počiny developerů, správců a majitelů maloobchodních nemovitostí stejně jako samotných obchodníků se zřetelem k nové evropské legislativě a dává praktické rady společnostem usilujícím o adaptaci jejich nemovitostí ve smyslu současných právních norem a zásad šetrnosti k životnímu prostředí. Celou zprávu naleznete zde.