Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Technologie M2M dělají chytré budovy ještě „chytřejšími“

Zpráva Global Sustainability Perspective identifikuje nejpřínosnější automatizační technologie budov


​SINGAPORE, LONDON and CHICAGO, 10. července 2013 — Chytré budovy se díky zavedení technologií M2M (machine-to-machine) stávají ještě „chytřejšími“. Podle poslední zprávy Jones Lang LaSalle s názvem Global Sustainability Perspective šest technologických novinek, které tyto budovy využívají, znamenají vstup do nové éry výstavby energeticky úsporných budov a redukce uhlíkové stopy. Zároveň majitelům budov přinášejí návrat vložených investic během jednoho až dvou let.


„M2M technologie dělají chytré budovy – a jejich majitele – ještě chytřejšími,“ říká Dan Probst, Chairman of Energy and Sustainability Services Jones Lang LaSalle. Umožňují nám využívat dálkové monitorování, ověřování a řízení celých portfolií budov v reálném čase. To vede k dramatickým zlepšením v chování budov a významným úsporám energie.“


Mezi šest hlavních technologií, které k tomu přispívají, patří:


1. Bezdrátové měřiče a senzory. Cenově dostupné bezdrátové senzory a měřiče mohou být nyní využívány k monitorování automatizovaných zařízení v budovách a k přenosu dat do vzdálených řídících center.


2. Využití Internetu a cloud technologií. Rozvoj Internetu a snižující se náklady na přenos dat umožňují finančně dostupný přenos dat z milionů datových stanic do jednoho řídícího centra. Relativně dostupné vysokokapacitní cloud technologie umožňují nákladově efektivní analýzu dat v dosud nevídaném rozsahu.


3. Otevřená datová komunikace mezi systémy (Open data communication protocols). Nové softwarové aplikace řeší problém “Babylónské věže“, který vzniká v budovách s několika automatizovanými systémy, z nichž každý je provozován na vlastní platformě. Dnes takové protokoly jako BACnet od ASHRAE, LonTalk od Echelon a další nově vyvíjené systémy podporují sdílení dat mezi různými platformami.


4. Výkonný analytický software. Nejlepší z nové generace chytrých řešení nabízejí mnohé algoritmy, dashboards a další nástroje pro interpretaci dat o budovách. Identifikují tak nezvyklá data, přesně určí příčiny a jsou dokonce schopny problém na dálku i řešit.


5. Vzdálená řídící centra. Bezpečné internetové technologie mohou být použity k ochraně přenosu dat ze stovek budov v portfoliu společnosti do hlavního řídícího centra, které je dvacet čtyři hodin denně řízeno odborníky na správu budov.


6. Integrovaný systém řízení údržbových prací (integrated work-order management). Dnešní systémy správy budov mohou být integrovány se systémy, které automaticky vysílají požadavky na opravu problémových míst a zajišťují tak plynulou komunikaci s personálem správy budovy, když je potřeba lidského zásahu.

 
„Před pěti lety monitorování a řízení celého portfolia nemovitostí na dálku zkrátka nebylo možné,“ říká Probst. „Majitelé a investoři si nyní uvědomují, že výsledky chytré správy budov stojí za investici a jejich návratnost se může pohybovat v rozmezí jednoho až dvou let.“


Majitelé komerčních i veřejných budov vyhledávají tyto možnosti, aby tak podpořili provozní efektivitu, dosáhli úspory energií, zlepšili kapitálové plánování a redukovali uhlíkovou stopu. Společnosti po celém světě v roce 2012 investovaly 5,5 miliard dolarů do inteligentních systémů správy budov. Očekává se, že toto číslo vzroste do roku 2017 až na 18,1 miliard – to představuje každoroční nárůst 27,1 % (podle IDC Energy Insights). Příslib ještě větších potenciálních úspor při využití tzv. smart grids je jen dalším důvodem využít tyto technologie.


Termín „chytré budovy“ odkazuje na nemovitosti, které využívají počítačem kontrolovaná zařízení spravovaná prostřednictvím automatizovaného systému budov - building automation system (BAS). Ten ovládá vytápění, větrání, klimatizaci a osvětlení, ale také spotřebu vody stejně jako zařízení pro ochranu zaměstnanců na pracovišti a vybavení požární ochrany v celé budově.

 
Global Sustainability Perspective
Jones Lang LaSalle čtvrtletně vydává zprávu, která se zabývá aktuálními tématy z oblasti energií, udržitelného rozvoje a klimatických otázek vztahujícími se k sektoru komerčních nemovitostí. Účastníci z celého světa si tak předávají myšlenky a zajímavé nápady s klienty společnosti, kolegy a dalšími, kdo se zajímají o nové trendy v oblasti ochrany životního prostředí.


Kromě novinek v oblasti chytrých budov se právě vydaná zpráva zabývá také těmito tématy:
• Jak chytré budovy využívají technologii smart grid
• Případová studie: Procter & Gamble zavádí IntelliCommand, řešení společnosti Jones Lang LaSalle pro chytré budovy založené na technologii Pacific Controls


Další novinky, videa a výstupy průzkumu trhu společnosti Jones Lang LaSalle naleznete na stránkách global media center: http://www.joneslanglasalle.com/Pages/News.aspx