Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

3D tisk způsobí změnu v poptávce po industriálních a logistických prostorech

Podle Jones Lang LaSalle pokrok ve výrobě vytváří příležitosti pro investory a developery


​Prague, 26 August 2013 – Nová zpráva oddělení průzkumu realitního trhu Jones Lang LaSalle poukazuje na to, že změny napříč výrobním průmyslem vytvoří nové výzvy pro výrobní společnosti, ale přinesou také další příležitosti pro developery a investory do nemovitostí.

Zpráva upozorňuje na to, že trojrozměrný tisk (3D tisk) změní některé části výrobního procesu i charakter továren a zásobovací procesy. Přestože je technologie 3D tisku stále ještě v plenkách, má podle některých analytiků dlouhodobý potenciál vyvolat “novou průmyslovou revoluci”.
 
Možnost „tisknout“ předměty dle aktuálních potřeb by mohla radikálně změnit to, jak a kde se výroba odehrává, a to včetně potřebného vybavení a prostor. Místo masové produkce klade 3D tisk důraz na uzpůsobení výrobku potřebám konkrétního zákazníka. Místo přesouvání výroby do vzdálených zemí tak 3D tisk pravděpodobně přispěje k návratu k lokální produkci blíže odbytišti.
 
Jon Sleeman, Director of EMEA Logistics & Industrial Research, Jones Lang LaSalle, říká, že 3D tisk “změní charakter továren v některých odvětvích průmyslu. Místo rozlehlých továrních komplexů postavených na míru vznikne poptávka po menších a středně velkých budovách, které si firmy budou spíše pronajímat než vlastnit. To otevře nové příležitosti pro developery a investory.“
 
Ačkoli dosud bylo trendem přesouvat výrobu do zámoří, zpráva upozorňuje na to, že mnoho typů výroby naopak charakterizuje převážně lokální či regionální zaměření. Takový typ produkce je méně mobilní a společnosti tak mohou mít dobré důvody zůstat v zemích s vyššími výrobními náklady. Během posledních dvou až tří let bylo navíc možné zaznamenat určité signály, že se rychlost přesunu výroby do zámoří zpomaluje. Některé společnosti se vracejí do původních lokalit – především v USA, ale také v Evropě. To poukazuje na lepší porozumění širším „skrytým nákladům“ spojeným s produkcí v zámoří včetně zpožděné reakce na zákaznické potřeby a rizik dodavatelského řetězce.
 
Podle Jona Sleemana „pokrok ve výrobě vytváří poptávku po různých druzích nemovitostí napříč hodnotovým/produktovým řetězcem, včetně výzkumných a vývojových zařízení, která se často nacházejí v blízkosti produkce, a logistických areálů podporujících výrobu. Podle Jones Lang LaSalle stojí v posledních pěti letech výrobní společnosti  za 16 % celkového objemu realizované poptávky po logistických nemovitostech v 11 největších evropských zemích. To podtrhuje důležitost výroby jako zdroje poptávky po logistických nemovitostech.“
 
Harry Bannatyne, vedoucí oddělení industriálních nemovitostí Jones Lang LaSalle v České republice, doplňuje: „Tato vzrušující nová technologie dále přispěje k růstu výrobního sektoru v České republice, a to díky strategické pozici České republiky a levné vysoce kvalifikované pracovní síle.“¨
 
Pokroky ve výrobě mění výrobní mapu Evropy. Ze zprávy vyplývá, že:
 
• Čtyři největší výrobní ekonomiky na světě najdeme v Evropě – jsou jimi Německo, Itálie, Francie a Velká Británie.
 
• Evropa přitahuje značné množství přímých zahraničních investic do výroby (foreign direct investment – FDI) – její podíl představuje čtvrtinu z celosvětového objemu za posledních 10 let.
 
• Podle nezávislých předpovědí bude mezi léty 2011 a 2012 reálný růst hrubé přidané hodnoty ve výrobě v 27 členských státech EU činit 15 %.
 
• V Evropě nalezneme širokou škálu velmi konkurenceschopných výrobních průmyslů, často koncentrovaných v několika geografických oblastech, které generují silnou poptávku po nemovitostech.
 
• Země střední a východní Evropy (CEE) budou i nadále atraktivními destinacemi pro výrobce zaměřující se na evropský trh. Nabízí totiž relativně nízké náklady ve spojení s kvalifikovanou pracovní silou a snadným přístupem k evropskému trhu.
 
• Rusko, do nějž směřuje nejvíce přímých zahraničních investic do výroby v Evropě za posledních 10 let, by mohlo přitáhnout další výrobce, kteří se budou zaměřovat na jeho domácí trh a státy středního východu a bývalého Sovětského svazu.
 
• Turecko přitáhne více výrobců díky nízkým nákladům, rostoucímu domácímu trhu a blízkosti k bohatším evropským trhům.
 
 

Zdroj:

Jones Lang LaSalle, zpráva “The Evolution of Manufacturing, Adding compelxity, creating oportunity”, červen 2013.