Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Londýn, Praha

Přímé investice do komerčních nemovitostí v Evropě se ve druhém čtvrtletí roku 2009 stabilizovaly

Výhledy od společnosti Jones Lang LaSalle


Londýn, Praha, 15. července 2009- Přímé investice do komerčních nemovitostí v Evropě zůstaly v první polovině roku 2009 na 24 miliardách EUR, uvádí to nejnovější průzkum společnosti Jones Lang LaSalle. Úroveň investic za druhé čtvrtletí byla shodná s objemy za první čtvrtletí tohoto roku. Výsledných 24 miliard EUR za první pololetí roku 2009 představuje 42% pokles objemů oproti druhé polovině roku 2008 (41,5 miliard EUR). 

Tony Horrell, vedoucí evropského oddělení kapitálových trhů Jones Lang LaSalle, řekl: „Věříme, že evropský trh již dosáhl svého dna, co se týká objemů transakcí a vzhledem k zvýšenému zájmu investorů, můžeme v druhé polovině tohoto roku očekávat nárůst v objemech. Ve druhém čtvrtletí se výnosy za nejlepší kancelářské nemovitosti poprvé od poloviny roku 2007 stabilizovaly. Objemy zůstaly nízké, neboť na některých trzích ještě stále přetrvává neshoda mezi cenovými očekáváními ze strany prodávajících a kupujících. Propad hodnoty nemovitostí současně přilákal jak zájem investorů s dostatečným vlastním kapitálem, tak kupujících s dobrými vztahy s bankami.“     

Horrell dodává: „V tuto chvíli trh ovládají majetní jednotlivci a hráči s vlastním kapitálem, neboť hypoteční a úvěrové trhy zůstávají do velké míry omezeny; poskytování půjček je nadále obtížné a drahé; a u většiny velkých transakcí je financování poskytnuto prodávajícím [pozn. u transakcí, kde je banka či finanční skupina na straně prodávajícího] nebo je zabezpečeno předem dohodnutými finančními balíčky. Dostatek kapitálu se vyskytuje pro příležitosti se zajištěným příjmem. Registrujeme vážný zájem ze strany investorů o Londýn a jsme rovněž svědky tendrů, kterých se účastní mezinárodní investoři, z nichž někteří nadále těží z měnových výhod.“   

Nigel Roberts, předseda evropského oddělení průzkumu trhu Jones Lang LaSalle, doplňuje: “Velká Británie je i nadále největším trhem v Evropě- přilákala 35% (cca. 8 miliard EUR) z celkových evropských objemů, přičemž Německo přilákalo přibližně 3,4 miliard EUR. Objemy v hlavních západoevropských trzích během druhého čtvrtletí mírně vzrostly, a to včetně Francie, Španělska a Itálie. Přestože se tyto země zvedly z nízkého základu, nabízí atraktivní investiční příležitosti- na trh se totiž dostávají jedinečné nemovitosti.“ 

I přes restriktivní úvěrové podmínky se ve druhém čtvrtletí uzavřelo několik transakcí přesahujících 100 milionů EUR, avšak většinou se obchodovalo s portfolii mezi 20 – 50 milióny EUR. Dlouhodobý příjem a kvalitní nájemci jsou pro mnoho investorů hlavním rozhodujícím faktorem proč investovat, nicméně investoři mají stále averzi k riziku v podobě neobsazenosti, krátkých nájemních smluv či investování velkého množství kapitálu.  

Na závěr Tony Horrell dodává: „U malých transakcí jsme svědky tlaku na cenu, a to hlavně z důvodu, že jsou tyto akvizice financovány vlastním kapitálem. V druhé polovině roku očekáváme v Evropě nárůst v objemech, který ovšem bude závislý na dostupnosti kvalitních nemovitostí. Investoři budou pozorně sledovat trh a pozorovat zda skutečně v některých zemích trhy naberou druhý dech. Přestože bude obsazenost prostor slabší, ti kteří budou schopni nakupovat nebudou chtít promeškat příležitosti, které se vyskytnou dříve než trh dosáhne svého dna.“