Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Londýn, Praha

Investice do maloobchodních nemovitostí v kontinentální Evropě za druhé čtvrtletí vrostly o 85%

Poukazuje na to nový průzkum Jones Lang LaSalle


Londýn, Praha, 22. července 2009 – V kontinentální Evropě se přímé investice do maloobchodních nemovitostí, oproti prvnímu čtvrtletí, zvedly v druhém čtvrtletí tohoto roku o 85%. Poukazuje na to nejnovější průzkum Jones Lang LaSalle. Tento trend lze vysvětlit převážně většími uzavřenými transakcemi spíše než rostoucím počtem transakcí. V prvním čtvrtletí bylo uzavřeno 33 transakcí, ve druhém 38. Objem transakcí za druhé čtvrtletí byl okolo 1,9 miliard EUR, ve srovnání s 1 miliardou EUR za první čtvrtletí. Za první půlrok tohoto roku se tedy objemy přiblížily 3 miliardám EUR, což přibližně odpovídá objemům z prvního pololetí roku 2004. Objemy za první půlrok 2009 se však oproti stejnému období loňského roku propadly o 63%, a to navzdory několika velkým transakcím, které byly uzavřeny (včetně devíti transakcí přesahujících 100 milionů EUR).     
Jeremy Eddy, vedoucí evropského oddělení maloobchodních kapitálových trhů, Jones Lang LaSalle uvedl: „Nejvýznamnější maloobchodní transakce uzavřené v roce 2009 mají jedno společné: financování bylo poskytnuto kupujícím nebo v podobě strukturovaného financování. Vzhledem k tomu, že úvěrové trhy zůstávají i nadále na mnoha evropských trzích do velké míry omezeny, financování od prodávajícího často umožnilo realizovat tyto velké transakce.“  

K výhledům do budoucna Eddy dodává: „Investoři v kontinentální Evropě budou v druhém pololetí roku 2009 nadále opatrní. Transakce z důvodu nuceného prodeje (tzv. distressed sale) se zatím uskutečňují jen výjimečně a půlroční ocenění nemovitostí nevedlo k závažným problémům s likviditou. Jsme si však vědomi několika nedávno uzavřených transakcí a rovněž transakcí, které se brzy uskuteční, a to převážně v Německu. Věříme, že i nadále bude výrazný zájem o vysoce kvalitní nemovitosti.“    

Stejně jako během prvního čtvrtletí i tentokrát západní Evropa přilákala největší objem transakcí (95%). Aktivita ve střední a východní Evropě však byla velice omezená, a to díky tendenci investorů se stále častěji soustředit jak na domácí, tak nejvýznamnější evropské trhy.  

Jak předvídal průzkum Jones Lang LaSalle „Big Five Report“, představený na MAPICu v listopadu 2008, tento půlrok ovládly trhy „velké pětky“. Francie a Španělsko se konečně po neaktivním 1. čtvrtletí dočkaly transakcí a zařadily se tak mezi nejaktivnější trhy druhého čtvrtletí. Ve Francii se uzavřely obchody v hodnotě 693 milionů EUR a ve Španělsku za 360 milionů EUR. Mezi nejvýznamnější transakce patřila akvizice obchodního centra „Le 31“ v Lille za 160 milionů EUR (kterou uskutečnila Pramerica, prodávajícím byla společnost Foruminvest) a akvizice Plenilunio Parku v Madridu za cca. 235 milionů EUR (kterou uskutečnila Orion, prodávajícím byla společnost Banif). Prodej Plenilunio Parku se zároveň stal největším obchodem (s jedinou nemovitostí) uzavřeným v kontinentální Evropě během roku 2009.