Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Počet dokončených bytů a bytů ve výstavbě v Praze roste


​​Praha, 4. června 2014 – Během roku 2013 se v Praze v nových bytových domech a viladomech začalo stavět 3 620 bytů v celkem 59 nových projektech, což je o 13 % méně než za stejné období roku 2012. Pro rok 2014 se plánuje začít s výstavbou zhruba 4000 nových bytů. Podíváme-li se na lokality, kde se nejvíce staví, jsou to Horní Měcholupy, Zličín, Modřany, Kyje a Smíchov. Zmiňované čtvrti dominují rezidenčnímu trhu v objemu prodejů už delší dobu díky dlouhodobějším, do několika fází rozdělených projektům velkých developerských společností.

Co do skladby prodaných jednotek, převládaly menší jednotky, které až do velikosti dispozice 2+kk tvořily téměř 66 % prodejů. Zároveň se potvrdil trend pomalého růstu cen jak u nových, tak i starších bytů.

Nové bytové jednotky v Praze

V průběhu roku 2013 se obrátil trend několika předchozích hodnocených období, kdy počet bytů v prodeji klesal a křivka nabídky začala stoupat od 6 066 bytů v červenci až k 6 391 v prosinci.

„Celkový počet dokončených bytů a bytů ve výstavbě roste, ve srovnání s rokem 2010 však zůstává stále nízký. Na rok 2014 je pak plánováno dokončení 4 500 nových bytů, což představuje jen o něco více než polovinu rekordních hodnot z roku 2010, kdy souhrnná nabídka byla více než 8 500 bytů,“ říká Iva Nováková, vedoucí oddělení rezidenčních nemovitosti JLL.

Trendy vývoje cen a objemu poskytnutého financování

Průměrné ceny bytů začaly v posledním čtvrtletí roku 2013 pomalu stoupat, hlavně díky očekávané změně DPH u pozemků. Tento trend i přes malé výkyvy způsobené mimo jiné měnící se strukturou nabídky pokračuje i v letošním roce. „V roce 2013 zaznamenal Fincentrum Hypoindex rekordní objem celkově poskytnutých hypoték. Ten dosáhl hodnoty 156,1 miliard korun a překonal tak dosud nejvyšší čísla z roku 2007. Tento nárůst byl způsoben mimo jiné příznivými úrokovými sazbami hypoték. V průběhu zbytku roku 2014 očekáváme pokračování trendu pomalého růstu cen a navyšování počtu nových bytů v nabídce,“ dodává Iva Nováková.