Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Česká republika je druhým největším trhem center sdílených služeb ve střední a východní Evropě


​​Praha, 11. června 2014 – Sektor sdílených služeb pro firmy patří mezi největší zaměstnavatele v České republice a každým rokem dále roste díky tomu, jak další společnosti začínají využívat místního potenciálu. Česká republika se tak stala druhým největším trhem center sdílených služeb ve střední a východní Evropě. 

Podle studie sdružení ABSL z roku 2013 je u nás více než 200 center sdílených služeb, která zaměstnávají přes 50 000 lidí. Tato centra se nacházejí především v Praze, Brně a Ostravě a dalších zhruba deseti městech České republiky. V posledních letech tento sektor roste především díky rozšiřování již existujících center spíše než vstupu nových společností na trh.

V současnosti stejně jako v posledních pár letech jsou to především rozvojové trhy v jihovýchodní Asii (například Indie a Filipíny) či v Jižní Americe (zde především Argentina), které přitahují nejvíce přímých zahraničních investic a v nichž jsou centra sdílených služeb nejčastěji zakládána. Avšak i evropské země jako Česká republika, Polsko či Rumunsko jsou vyhledávanými lokacemi, a to především díky nižším nákladům na pracovní sílu (ve srovnání se západní Evropou) a silnému potenciálu ekonomického růstu a rozvoje. 

Česká republika tak soupeří se zeměmi jako je například Indie, která těží z výhod daných historickým vývojem, jazykovou vybaveností, nízkými náklady na pracovní sílu a dynamickým rozvojem ekonomiky. Ve srovnání s Polskem a Rumunskem, které jsou v tomto směru našimi největšími konkurenty v regionu, má Česká republika především výhodu kvalifikované pracovní síly s dobrou znalostí různých evropských jazyků, dlouhé industriální tradice, dlouhodobé stability, transparentního trhu a velmi dobré infrastruktury. 

Společnost JLL se stává členem sdružení ABSL, které usiluje o návrat České republiky do hledáčku investorů a korporací

Na konci května 2014 se společnosti JLL stala členem sdružení Association of Business Service Leaders (ABSL) v České republice. ABSL bylo vytvořeno, aby jejím členům umožnilo společnými silami usilovat o formování tržního prostředí a budoucnosti jejich podnikání. Společnost JLL, která má svá zastoupení po celém regionu střední a východní Evropy, se stala členem sdružení a bude usilovat o zvýšení povědomí o tomto sdružení a poskytovat odborné realitní služby. 

„Vybrat zemi, město, lokalitu a atraktivní a vhodné kancelářské prostory pro centrum sdílených služeb je spolu s dalšími provozními a personálními rozhodnutími v současném rychle se měnícím ekonomickém klimatu velmi složitým rozhodnutím. Vytvoření toho správného mixu se zdá být stále zásadnějším proto, aby společnost přitáhla a udržela profesionální talenty a vytvořila efektivní a profitabilní podnik. Spolu s dalšími profesionály z řad sdružení ASBL se budeme snažit navrátit českému trhu konkurenceschopnost, a to jak v sektoru center sdílených služeb, tak v obecné rovině,“ říká Kevin Turpin, vedoucí oddělení průzkumu realitního trhu JLL pro region střední a východní Evropy.

K dalším členům sdružení ABSL patří především společnosti z těchto oblastí: SSC (Shared Services Centre), BPO (Business Process Outsourcing), ITO (Information Technology Outsourcing), R&D (Research and Development). Více informací naleznete na: www.absl.cz.