Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Nabídka volných kancelářských ploch kategorie „A“ na Praze 4 strmě padá.

Stejná situace bude s mírným zpožděním následovat v ostatních městských částech.


Praha, 4. srpna 2009 – Jones Lang LaSalle touto formou informuje, že se nabídka volných kancelářských kapacit na Praze 4 strmě propadá. Navíc provedená studie budoucího stavu potvrzuje, že volné kancelářské plochy na Praze 4 během tří následujících čtvrtletí mohou prorazit historické minimum.

“Praha 4 je dlouhodobě nejvýkonnějším trhem z pohledu pronájmu kancelářských ploch a i proto reaguje na vnější podněty nejvýrazněji. Vzhledem k rekordnímu počtu dokončených kancelářských ploch v loňském roce vystoupala neobsazenost v druhé polovině roku 2008 z 5,47% na 12,16%. I přes původní předpoklady ochabnutí poptávky se v první polovině tohoto roku pronájem kancelářských ploch nikterak zásadně nepropadl, díky čemuž nabídka volných kancelářských ploch na Praze 4 strmě poklesla na úroveň 7,4%. V návaznosti na tyto změny jsme provedli simulaci budoucího vývoje poptávky, ve které jsme pro odhad objemu budoucího pronájmu použili průměrné hodnoty dosahované v této městské části, v jednotlivých kvartálech, a to za posledních 8 let, tedy včetně velice slabých roků z pohledu pronájmu. Z provedené studie vyplývá, že se nabídka kancelářských ploch na Praze 4 již během Q4 2009 může přiblížit svému historickému minimu na úroveň 1,36%. V prvním čtvrtletí roku 2010 pak simulace stavu nabídky dokonce překračuje zápornou hodnotu na - 0,07% a dále se propadá během Q2 2010 na úroveň -3,41%. Záporná hodnota nabídky samozřejmě není možná, navíc musíme uvažovat i s faktem, že se některý nájemce, i přes prakticky nulovou nabídku v nejžádanějších částech Prahy 4, nebude ochoten stěhovat do „horší“ lokality v rámci Prahy 4. Z tohoto důvodu očekáváme, že se původní poptávka na Prahu 4 bude muset realizovat v jiných městských částech. Navazujíce na tyto předpoklady proto odhadujeme stejný scénář vývoje nabídky v ostatních městských částech, avšak s mírným zpožděním. Limitní pro neobsazenost na celém trhu bude jednoznačně rok 2011, kdy by měla nabídka volných kancelářských ploch dosáhnout svého minima, což znamená zásadní snížení příležitostí pronájmu z pohledu nájemce a samozřejmě prostor pro případný růst cen nájmu.“ osvětluje celou problematiku Eduard Forejt vedoucí oddělení pronájmu, Associate Director společnosti Jones Lang LaSalle.