Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Chuť investovat do nemovitostí ve střední Evropě zůstává silná; čtvrtina transakcí v regionu za posledních šest měsíců byla uzavřena v České republice

V prvním pololetí roku 2014 dosáhl objem investic v regionu střední a východní Evropy přibližně 2,87 miliard eur.


​Praha, 16. července 2014 – JLL představuje své shrnutí vývoje investic do komerčních nemovitostí v regionu CEE za první pololetí roku 2014.

Troy Javaher, vedoucí investičního oddělení JLL pro region střední a východní Evropy, k tomu říká: „V prvním pololetí roku 2014 dosáhl objem investic v regionu střední a východní Evropy přibližně 2,87 miliard eur. To představuje zhruba 65% meziroční nárůst ve srovnání se stejným obdobím v roce 2013, kdy objem investic v regionu činil 1,7 miliard euro. Polsko nadále zůstává vedoucím trhem regionu CEE s podílem asi 50 %, následované Českou republikou (25 %), Rumunskem (15 %), Maďarskem (8 %) a Slovenskem (2 %). Trhy jihovýchodní Evropy – Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko a Slovinsko – zatím investoři sledují, ale k žádným důležitým transakcím zde letos nedošlo.“

Velký objem investic v posledních čtvrtletích způsobil na mnohých trzích další snížení yieldů. Očekává se, že tento pokles bude pokračovat i po zbytek roku, avšak velmi pomalu, podobným tempem jako doposud.

Již po osmé zveřejnila společnost JLL výsledky ukazatele “Global Real Estate Transparency Index”, který zahrnuje 102 trhů po celém světě. Výsledky ukazují, že střední a východní Evropa zaznamenala největší posun transparentnosti trhu z celé Evropy. Největšího zlepšení dosáhlo Rumunsko a Srbsko následované Maďarskem. Žebříček v regionu však vedou Polsko a Česká republika, které vykázaly jen mírné zlepšení. Pro mnoho zahraničních investorů totiž již nyní představují dostatečně transparentní trhy, což může být jedním z důvodů ztráty dynamiky růstu. 

Mezi 28 členy Evropské unie zaznamenalo v prvním čtvrtletí roku největší nárůst HDP Maďarsko a Polsko (v obou případech +1,1 %) . Přestože jednotlivé země regionu CEE vykazují různé tempo a mají různé výchozí pozice, všechny trhy by měly dle prognóz zaznamenat pozitivní ekonomický růst. To se odráží i v nárůstu objemu investic v regionu.


Objem investic v regionu CEE za první pololetí 2014
Polsko    1.43 miliard
Česká republika    713 milionů
Rumunsko    431 milionů
Maďarsko    230 milionů
Slovensko    64 milionů

Zdroj: JLL, 1. pololetí 2014