Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Česká republika - atraktivní volba pro výrobní firmy


​Praha, 18. září 2014 – Díky své strategické poloze v srdci Evropy a v sousedství Německa je Česká republika atraktivní zemí pro výrobní podniky. Přesun výroby do České republiky pro ně znamená nákladově efektivní a přitom kvalitní řešení s přidanou hodnotou zaručené především dostupnou vysoce kvalifikovanou pracovní silou. Český trh industriálních nemovitostí zaznamenal v loňském roce rekordní celkový objem nově pronajatých ploch, který přesahoval 1 milion metrů čtverečních. Stejné nebo ještě vyšší číslo se očekává i v roce 2014 s tím, že významná část nových projektů se soustředí v regionech sousedících s Německem, přičemž nejlepším příkladem je Plzeňsko.

„Česká republika si vydobyla skvělou reputaci. Nabízí totiž kombinaci vysoce kvalifikované a ne příliš drahé pracovní síly, výbornou infrastrukturu, vysoce kvalitní industriální nemovitosti třídy A a strategickou polohu uprostřed Evropy. Nedávné navýšení minimální mzdy v Německu jen přilévá olej do ohně, zdůrazňuje zmíněné přednosti České republiky a činí z ní ještě populárnější destinaci pro přesun výrobních a průmyslových aktivit,“ říká Harry Bannatyne, vedoucí oddělení industriálních nemovitostí JLL, a pokračuje: „Jako dva příklady z poslední doby můžeme uvést společnosti Johnson Controls a allyouneed.com. Obě firmy přesídlily do Boru u Tachova v plzeňském regionu, odkud zajišťují služby pro německý trh. Z jejich hal na dálnici D5 jsou kamiony na německých hranicích za deset minut a přitom firmy ušetří nejméně 10 – 25 % nákladů na pronájem industriálních nemovitostí. Náklady na pracovní sílu jsou pak dokonce třikrát nižší než v sousedním Německu. Věříme, že i díky tomu do konce roku 2014 přibyde ještě mnoho dalších společností.“

Harry Bannatyne, dodává: „Smith Medical je skvělým příkladem toho, že Česká republika přitahuje investice nejvýznamnějších společností. Příznivé podmínky v České republice umožňují Smiths Medical rychleji reagovat na stále se měnící evropský spotřebitelský trh a pomáhají snížit celkové náklady na provoz a zároveň udržet vysokých standard finálního produktu.“

Společnost Smiths Medical, výrobce lékařských přístrojů a vybavení ze skupiny Smiths Group, po celém světě zaměstnává více než 7 500 lidí a výrobu soustřeďuje do Spojených Států, Velké Británie, Itálie, Mexika a od roku 2013 také do České republiky. „Smiths Medical si pro rozšíření svého provozu v Evropě a lepší přístup ke svým evropským klientům a trhům vybrala Českou republiku. Mezi její hlavní výhody patří stabilní ekonomická situace v zemi, strategická pozice v rámci střední Evropy, vysoce kvalifikovaná pracovní síla a nízké náklady. Po zvážení jiných lokalit ve střední Evropě a České republice se Smiths Medical rozhodla pro severomoravské Hranice, které leží nedaleko univerzitních měst Olomouce, Ostravy a Brna. Lokalita profituje z kombinace nižších provozních nákladů, přímého napojení na evropskou dálniční síť a blízkosti kvalifikované pracovní síly a regionálního dodavatelského řetězce,“ říká Mark Kelleher, Vice-President, European Operations Smith Medical.

Česká republika i nadále přitahuje velké množství přímých zahraničních investic (PZI), nedávno do skupiny výrobních firem investujících v ČR přibyly společnosti Nexen (pneumatiky), Hyundai Mobis (automobilový průmysl) a Bell Helicopters. Investory láká mimo jiné fakt, že Česká republika má podle tří nejvýznamnějších ratingových agentur nejlepší rating ze zemí střední Evropy a také vysokou úroveň transparentnosti trhu. Agentura Moody přisuzuje ČR rating A1 a agentura Fitch A+, v obou případech se stabilním výhledem. Rating agentury S&P je AA-. Podle indexu JLL Global Real Estate Transparency Index, který zpracovává kombinaci kvantitativních dat z trhu a informace získané při průzkumu globální sítě JLL a LaSalle Investment Management, je trh nemovitostí v České republice transparentní a přibližuje s k západním trhům.