Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Objemy evropských investic do průmyslových nemovitostí se za 1. pololetí 2009 meziročně propadly o 50%, ačkoliv aktivita na trzích se zlepšuje

Podle nejnovějšího průzkumu Jones Lang LaSalle „European Logistics Report“ nepříznivá ekonomická situace a vyhlídky  i nadále omezují trhy nájemců


Praha 19. října 2009 – Celkové objemy přímých investic do průmyslových nemovitostí činily v 1. polovině 2009 2.2 miliard EUR, což představuje 45% propad oproti 2. polovině 2008 a 50% propad oproti 1. polovině 2008. Uvádí to nejnovější zpráva Jones Lang LaSalle „European Industrial Markets Autumn 2009.“ 

Chris Staveley, vedoucí evropského investičního oddělení, Jones Lang LaSalle, uvedl: “Ačkoliv byla celková investiční aktivita v 1. polovině tohoto roku ztlumena, v druhém čtvrtletí se objemy investic stabilizovaly a zájem a nálada investorů byly mnohem více pozitivní než jak naznačují objemy transakcí. Zatímco se celkové oživení bude odvíjet od úvěrových a finančních trhů a trhů nájemců, které i nadále zůstanou oslabeny, očekáváme, že se objemy transakcí budou zvyšovat a zájem investorů se bude soustředit na nejlepší nemovitosti na nejvýznamnějších trzích.“ 

Podíl Velké Británie na investicích do průmyslových nemovitostí vzrostl, a to převážně kvůli korigování cen, které probíhá od konce roku 2007. V 1. polovině 2009 tak tento podíl činil 50% z celkových evropských objemů. Hlavní západoevropské trhy dosáhly objemů o částce 750 milionů EUR, což představuje 61% propad oproti 1. pololetí 2008 a 40% propad oproti 2. pololetí 2008. Největší propad zaznamenal německý trh, který vykázal 80% pokles oproti 1. pololetí 2008 a 86% propad oproti 2. pololetí 2008.
Zpráva Jones Lang LaSalle dále zdůrazňuje, že výnosy z průmyslových nemovitostí se brzy stabilizují. V 2. čtvrtletí 2009 činil vážený průměr výnosů  nejlepších evropských logistických nemovitostí 8.00%. Ve 4. čtvrtletí 2008 se pak zvýšil o 60 bázických bodů a v 1. čtvrtletí 2009 o 40 bázických bodů. Ve 2. čtvrtletí 2009 se pak výnosy zvýšily o 30 bázických bodů.

V regionu střední Evropy nebyla během 1. pololetí 2009 zaznamenána žádná výrazná investiční aktivita. Navzdory zvýšení výnosů o 250-275 bázických bodů, investoři nejsou ochotni investovat do průmyslových nemovitostí. Úroveň výnosů by se měla dále zvyšovat v 2. pololetí 2009, ačkoliv i nadále budou zůstávat pod svým dlouhodobým průměrem.
Celkový objem nově pronajatých ploch na hlavních evropských distribučních trzích, které zpráva Jones Lang LaSalle pokrývá, činil 4.7 milionů m2 v 1. pololetí 2009. Objem nově pronajatých ploch se tak oproti 2. polovině 2008 snížil o 28% a oproti 1. pololetí 2008 o 36%.

Během 1. pololetí 2009 se objem nově pronajatých ploch ve střední Evropě propadl téměř o 50% ve srovnání s 2. pololetí 2008 a o 56% ve srovnání s 1. pololetí 2008. Díky výstavbě zahájené koncem roku 2008, spojené se silnou poptávkou, dosáhla v 1. pololetí 2009 nová výstavba 1.3 milionů m2, což představuje nárůst z 1 milionu m2 v 1. a 2. pololetí 2008. To mělo rovněž za následek růst míry neobsazenosti.  Nová výstavba však ke konci června 2009 klesla téměř o 70% ve srovnání s předchozími 12 měsíci. Po zbytek roku tak bude dokončeno již pouhých 300,000 m2. Trh je nyní díky vysoké míře neobsazenosti a omezené poptávce výhodný pro nájemce a nájemné za nejlepší prostory v nejlepších lokalitách (tzv. prime rents) se bude nadále snižovat. 
Alexandra Tornow, vedoucí oddělení průzkumu trhu logistiky a průmyslu pro region EMEA, Jones Lang LaSalle, uvedla: “Zatímco se podmínky pro financování zlepšují, průmyslová výstavba zůstává i nadále kvůli financování omezena a úroveň poptávky bude limitovaná alespoň po dobu dalších 12-18 měsíců, což významně omezí množství zahájené výstavby.

Nicméně, očekáváme, že příznivější podmínky pro nájemce udrží dynamickou poptávku v roce 2010, protože některé společnosti se budou snažit pronajmout prostory, které byly dříve příliš drahé. Navíc, s prvními náznaky opětovného růstu HDP a to především v roce 2011 (což povede k růstu objemů mezinárodního obchodu), současná míra neobsazenosti prostor by mohla být rychle absorbována. Developerům v oblasti průmyslových nemovitostí bude nějakou dobu trvat než zareagují na rostoucí poptávku, a tak může limitovaná výstavba vést ke krátkodobému nedostatku nabídky ploch v roce 2011.“