Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Jak je důležité míti výhled

Autor: Eduard Forejt, ředitel rozvoje obchodu společnosti JLL


​Minulý týden jsme uspořádali první novinářskou prohlídku několika nových výškových kancelářských budov v Praze. Navštívili jsme budovy ArtGen, Crystal, Green Line a Enterprise. Zajímal nás především výhled na Prahu, který tyto budovy nabízejí. Na závěr jsme se pak ptali, který výhled byl nejzajímavější. “Crystal byl účastníky vyhodnocen jako dům s nejhezčím výhledem, ArtGen za dům s, v dobrém slova smyslu, nejpřekvapivějším výhledem a Green Line za dům s nejpříjemnějším přístupem od metra, což prokazuje důležitost osobní prohlídky, neboť z internetu tyto "emoce" nejsou vůbec patrné,” říká k tomu Eduard Forejt, ředitel rozvoje obchodu JLL.

​Praha, 26. května 2015 – Výškové administrativní budovy v Praze jsou ve srovnání s mezinárodními Goliáši spíše ze skupiny Davidů. Přesto se významně liší od zbytku obvyklých, dalo by se říci „konfekčních“ budov v našem okolí. Podíváme-li se na výškové budovy blíže (pro naše účely zjednodušeně ​označujme jako výškové ty budovy, které jsou „vyšší než širší“) můžeme vypozorovat, že se vždy výrazně lépe pronajímají a navíc s vyšším nájemným oproti ostatním nemovitostem v bezprostředním okolí. Odpověď na otázku, čím to je, můžeme shrnout do úsloví „vidět a být viděn“. 

Exkluzivita budovy a výhled z budovy jsou i nadále jedním ze zásadních parametrů, které nájemce zvažuje při volbě nového umístění jeho sídla. Ani v dobách krize firmy na tento faktor nezapomínaly, ať už šlo o podvědomý impulz či vědomé zohlednění výhledu coby hodnotícího prvku s exaktní váhou. Navíc se pocit „nadřazenosti“ nevyhne nikomu, kdo vysoko položená patra obývá. Dokonce bych se nebál tvrdit, že dávná touha člověka po dobytí vrcholů je i prvotnímpodnětem pro stavbu výškových budov, byť ji dnes zaměňujeme za argumenty efektivního využití pozemku, respektive místa jako takového. Důležitost výhledu může potvrdit i zkušenost pana Břetislava Horáka, majitele vizualizačního studia, který opakovaně, dalo by se říci s železnou pravidelností, dostává za úkol vymyslet pohled z budoucí kancelářské budovy tak, aby byl vidět Pražský hrad (je-li to samozřejmě fyzicky možné).

Výhled byl, je a bude jedním z hlavních obchodních artiklů kanceláří. To potvrzuje i zájem vedení společnosti na tom, aby jejich vlastní kanceláře a reprezentativní části firmy, byly umístěny co nejvýše a mohly tak na návštěvníka učinit patřičný dojem. Výšková budova tak vždy těží z faktu, že nabídne lepší výhled, než ostatní budovy v jejím okolí, a dobrý architekt tuto výhodu ještě umocní umístěním teras vysoko nad střechy okolních domů.  

Výškové budovy

Jsou zde však i jistá úskalí, která s sebou výškové budovy nesou. Jedním z nich je například nemožnost použití vnějšího stínění objektu žaluziemi. Developeři tento hendikep obvykle řeší zvýšenými náklady na fasádu a především její skleněné prvky, které musejí stejně efektivně zabránit průniku tepla ze slunečního záření jako na normálních budovách venkovní žaluzie. Podobně je tomu i u otvíravých oken: vítr a tlak vzduchu nepřejí ani žaluziím ani otevření oken, a tak ty nejvyšší budovy většinou nedisponují ani jedním z těchto prvků. 

Jiným úskalím pak může být problém s těmi, kdo trpí strachem z výšek. Jsou-li takoví lidé v rozhodovací komisi nájemce, je logicky mrakodrap pro nové sídlo rovnou zapovězen. Pro ty, kteří nevyznávají adrenalin jako životní filozofii a jako zaměstnanci bez rozhodovacích pravomocí se zkrátka musí s výškou budovy smířit, nabídla zatím na našem trhu nejelegantnější řešení budova Lighthouse. Ta problém vyřešila tím, že na polovinu pater designovala s parapety, které pohled do hloubky záměrně blokují. 

Řešení vertikální komunikace je u výškových budov samozřejmě náročnější, neboť výtahy rozvážejí v jedné linii všechny uživatele budovy naráz. I zde je nutno sáhnout posofistikovaném řešení ovládacího systému výtahů, který musí být tím nejlepší, co může výrobce nabídnout. V opačném případě bude fronta na výtah dosahovat až před dům.

Výhled je tak stejně jako lokalita a dostupnost jedním z nejzásadnějších faktorů při výběru kanceláří a potažmo zadáním pro stavbu výškových budov. Není to však případ jen výškových budov - stejný přístup nájemce sledujeme i při výběru nízkopodlažních komerčních nemovitostí. Jsou domy, které jsou na správném místě, ve správný čas a prakticky zde není žádná developerská chyba, a přesto se těžko uplatňují jen kvůli nehezkému výhledu do sousedního dvorku či oprýskaných fasád okolních domů.