Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Předběžný objem investic v regionu CEE za 3. čtvrtletí je příslibem rekordních ročních výsledků


​Praha, 5. října 2015 – Mezinárodní poradenská společnost JLL zpracovala předběžné výsledky objemu do komerčních nemovitostí dokončených v prvních třech čtvrtletích roku 2015 v regionu střední a východní Evropy (CEE).

Letní měsíce opět přinesly rušnou aktivitu na trhu komerčních nemovitostí v regionu CEE. Předběžný objem investic jen za třetí čtvrtletí přesahuje 2,8 miliard eur. Toto číslo je, pokud jde o výsledky třetího čtvrtletí, jedním z nejvyšších v historii trhu a je jen nepatrně nižší než rekordní výsledek z roku 2007. Díky tomu tak předběžný objem investic v regionu za tento rok dosáhl 5,5 miliard eur a předčil loňské výsledky za stejné období o 22 %.

Kevin Turpin, vedoucí oddělení průzkumu realitního trhu JLL pro region CEE, k výsledkům říká: „Vezmeme-li v úvahu, že poslední čtvrtletí představuje pro investiční týmy vždy nejrušnější období roku, a podíváme-li se na množství v tuto chvíli rozjednaných transakcí, předpokládáme, že celkový objem investičních transakcí v regionu střední a východní Evropy by do konce roku mohl dosáhnout hranice 8 miliard eur. Pokud by tomu tak skutečně bylo, bude objem investic za rok 2015 nejvyšším od ekonomické krize a třetím nejvyšším za posledních 12 let.“

Lídrem regionu je stále Česká republika s 43% podílem na celkovém objemu investičních transakcí v regionu.  Následuje ji Polsko s 28 %, Rumunsko s 11 %, Maďarsko s 10 % a Slovensko se 2 %. Země jihovýchodní Evropy zaznamenaly zvýšení podílu na celkovém objemu investic na 6 %.

Předběžný objem investic za 1.-3. čtvrtletí roku 2015 v jednotlivých zemích regionu CEE:
Země                      Objem investic za 1.-3. čtvrtletí 2015* (v milionech EUR)
Česká republika      2.390
Polsko                     1.550
Rumunsko                 600
Maďarsko                  520
Slovensko                  105
Ostatní země CEE      340
Zdroj: JLL, říjen 2015 (*předběžná data)

Výnosy z nejlepších kancelářských nemovitostí dosahují v tuto chvíli (v Praze a ve Varšavě) 5,75 - 6,00 %. Výnosy z nejlepších maloobchodních nemovitostí jsou 5,00 – 5,25 % a výnosy z těch opravdu nejlepších industriálních nemovitostí se očekávají mezi 6,50 – 6,75 %.