Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Vaše kancelář a spoluvytváření komunity: jdete s dobou?


​Praha, 4. listopadu 2015 – Od dob finanční krize a s tím spojené nucené redukce prostor urazil přístup k plánování kanceláří dlouhou cestu. Příčinou je stále větší mobilita pracovníků, technický pokrok a neustále rostoucí tlak na efektivitu nákladů a rychlost. A tak to, co před 40 lety předpovídali někteří vizionáři, tedy design “orientovaný na člověka”, se pomalu stává realitou. A nyní, kdy je zítřek konečně zde, se zase velmi rychle stává včerejškem…

Jednou ze základních změn je rostoucí rozmanitost pracovní síly. Pracovníci nyní mnohem častěji kladou důraz na velkou míru autonomie a sebenaplnění. To vede u vysoce kvalifikovaných pracovníků napříč věkem a zaměřením k zakládání stále vyššího počtu začínajících firem a práci nasmlouvané na určitý úkol.

„Pocit sounáležitosti s komunitou a potřeba někam patřit je jednou ze základních lidských potřeb. Proto je pěstování tohoto pocitu jedním z vysoce ceněných, pokud ne jedním z vůbec nejzásadnějších, aspektů plánování kancelářských pracovišť. A tento trend teď našemu oboru dodal zcela nový směr,“ vysvětluje Claudia Hamm, Head of EMEA Workplace strategy, JLL, a pokračuje: “Stejně jako se pod tlakem zaměstnanců do firemního prostředí pomalu vkradla politika BYOD (Bring Your Own Device – tedy doslova “přines si vlastní techniku”), brzy se stejnou normou stane i CYOW (Chose Your Own Workplace – tedy „vyber si své pracovní místo“).“

Tento nový vývoj představuje obrovský potenciál pro města, investory, majitele nemovitostí a korporátní nájemce, aby nově spolupracovali na vytváření nového udržitelného prostředí. Ve snaze posunout se od obhájce status quo do role aktivního novátora, opouští nyní organizace známou a léty prověřenou cestu zajištění a poskytnutí kancelářských prostor ve 3- až 5letých periodách.

„Nejen ve vzdáleném světě Silicon Valley, ale všude kolem nás už nyní vznikají nové multifunkční koncepty založené na sdíleném členství a společné kreativitě komunity. Tyto modely nejen volají po novém přístupu při hledání nových prostor, ale vyžadují také mnohem širší týmy spolupracujících expertů než je tradiční trojúhelník majitel-agent-nájemce. Technici, zkušení designeři, experti na zábavu a pohostinství, guru v oblasti budování značek a urbanisté jsou jen některými z mnoha, které bude třeba oslovit, než vstoupíte do těchto neznámých vod,“ vysvětluje Claudia Hamm.

Toto jsou základní aspekty ke zvážení:

Koncept (Proč?)
Stejně jako u jakéhokoli jiného projektu by i zde měla být základem jasná vize. Ujasnit si, co dokáže tento model odlišit od ostatních a zajistit mu úspěch, vyžaduje často notnou dávku kuráže a schopnost jasné a inovativní úvahy. Co jsou hlavní výhody tohoto konceptu, jaké obchodní výzvy a překážky koncept řeší a co udělá z daného pracoviště atraktivní místo – to je několik základních otázek, které je třeba si zodpovědět.

Komunita (Kdo?)
Pokud je naším cílem stmelit a propojit lidi různého zaměření a preferencí, je zcela nezbytné správně pochopit demografická fakta i to, jaké požadavky z nich vyplývají. Kdo, kromě samotných zaměstnanců, má být součástí budoucí komunity, jaké aktivity se budou v tomto prostředí odehrávat a jaké výhody plynou ze vzájemného propojení? Toto je třeba si ujasnit a mapa zamýšlených funkcí pro uživatele může být dobrým pomocníkem.

Prostor a design (Co?)
Teprve tehdy, když jsme si jasně stanovili požadovanou přidanou hodnotu a způsob jak má prostor motivovat a bavit, je čas obrátit naši pozornost k prostorovému a technologickému plánování. Design a rozvržení prostoru přitom mohou být nejúčinnějším nástrojem, jak dosáhnout požadovaného efektu. Klíčovou roli bude v této fázi hrát také značka, jejíž příběh by měl prostor strhujícím způsobem odvyprávět.

Závěrečné shrnutí
Jak jsem zmínila už na začátku, je třeba nově přehodnotit pojem „workplace strategy“ (strategie pracovního prostředí). S tím, jak senzorová technologie, umělá inteligence a internet věcí (internet of things) mění náš způsob práce a dělá budovy chytřejšími, měli bychom se i my tomuto trendu přizpůsobit.

„Už nejde jen o cihly a maltu, omezení přístupu do prostor či design kanceláří. Nyní vstupujeme do velmi dynamické a vzrušující post-industriální éry, která se podle mě musí soustředit na „komunitní design“, přinášet do prostor strhující motivaci a zábavu a především vytvořit podmínky pro symbiózu lidí a daného prostředí v jedinečném a vzájemně výhodném ekosystému,“ uzavírá Claudia Hamm.