Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Londýn, Praha

Ve 3. čtvrtletí 2009 dominovala investice do maloobchodních nemovitostí v Evropě „velká pětka“

Jones Lang LaSalle vydává nejnovější průzkum maloobchodních nemovitostí v Evropě


Londýn, Praha, 10. listopadu 2009 – Objemy transakcí maloobchodních investic ve Velké Británii a kontinentální Evropě* dosáhly během prvních tří čtvrtletí roku 2009 cca. 8,1 miliard EUR, což představuje přibližně polovinu objemů za stejné období v roce 2008 (15,6 miliard EUR). Uvádí to nejnovější průzkum Jones Lang LaSalle.

V kontinentální Evropě dosáhly objemy ve 3. čtvrtletí 2009 1,5 miliard EUR, což představuje 25% pokles oproti předchozímu čtvrtletí, během kterého se uzavřelo 1,9 miliard EUR. Celkový objem dosáhl v kontinentální Evropě během prvních tří čtvrtletí 2009 něco přes 4,5 miliard EUR, tedy 40% z objemů uzavřených ve stejném období v roce 2008 (10,9 miliard EUR). Průměrné portfolio nemovitostí se během tohoto období nezměnilo a pohybovalo se okolo hodnoty 44 milionů EUR. Během 1. a 3. čtvrtletí bylo uzavřeno o něco více než 100 obchodů, včetně 14 dosahujících hodnoty přes 100 milionů EUR.

Stejně jako během 1. čtvrtletí se Itálie a Německo zařadily mezi nejaktivnější trhy kontinentální Evropy, s 63% podílem na celkových objemech za 3. čtvrtletí. Dvě největší transakce byly v létě uzavřeny v Německu, a to německými kupujícími: developer ECE prodal podíl v obchodním centru Thier-Gelände v Dortmundu německému Hamburg Trust  (a soukromým investorům) za 225 milionů EUR a Union Investment získal obchodní centrum Mercado v Hamburgu od Pirelli Real Estate a Morgan Stanley Real Estate za 164 milionů EUR. Pár menších transakcí o celkové hodnotě 145 milionů EUR bylo během 3. čtvrtletí uzavřeno v Nizozemí.     
V průběhu roku 2009 se poměr investic do obchodních center v kontinentální Evropě zvyšoval a mezi 1. a 3. čtvrtletím dosáhl 72% podíl z celkových objemů, ve srovnání s 60% podílem dosaženým během stejného období v roce  2008. To je dáno jak nedostatkem kvalitních skladových jednotek, tak nedostatkem financování pro takový druh nemovitostí, což vedlo k propadu objemů retail warehousových nemovitostí ve výši 80% y-o-y během prvních tří čtvrtletí. 

Mezi nejaktivnější kupující patřili ve 3. čtvrtletí v kontinentální Evropě institucionální investoři a fondy (většinou německého původu), a to s 40% podílem na celkových objemech. Omezený přístup k financím i nadále ztěžuje situaci kupujícím, kteří nedisponují vlastním kapitálem.
Jeremy Eddy, vedoucí evropského oddělení maloobchodních kapitálových trhů, Jones Lang LaSalle uvedl: “Pokles v objemech, který byl zaznamenán ve 3. čtvrtletí zároveň doprovázel růst zájmu ze strany investorů. Nedostatek uskutečněných transakcí v období mezi červencem a zářím poukazuje na nedostatek zahájených vyjednávání v první polovině roku. Očekáváme, že se počet uzavřených transakcí v závěrečném kvartálu zvýší a odhadujeme, že za celý rok se v kontinentální Evropě uzavře 7 – 8 miliard EUR.”
Ve Velké Británii se za první tři čtvrtletí 2009 uzavřelo 75 transakcí, dosahujících 3,6 miliard EUR, oproti 76 transakcím, dosahujícím 4,7 miliard EUR, uzavřeným v roce 2008. Průměrná velikost portfolií zůstala celkem stabilní; ve 3. čtvrtletí se uzavřely transakce ve výši 1,1 miliarda EUR. 

Poznámky pro editory:
* Tento průzkum bere v úvahu veškeré investiční prodeje obchodních center, prodejních skladů a outletů, nacházejících se ve Velké Británii a kontinentální Evropě. Naše analýza vylučuje high street (hlavní třídy měst) a investiční transakce menší než 5 milionů EUR. Analýza kontinentální Evropy nezahrnuje trhy Velké Británie a Irska.