Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

MAPIC, Cannes, Bukurešť, Budapešť, Praha a Varšava

Maloobchodní trhy střední a východní Evropy se restrukturalizují a začínají se zotavovat

Jones Lang LaSalle vydává report  „CEE Retail in 3D”


MAPIC, Cannes, Bukurešť, Budapešť, Praha a Varšava, 18. listopadu 2009 – Společnost Jones Lang LaSalle dnes na MAPICu vydává svůj nejnovější průzkum „CEE Retail in 3D“- pohled na dopad ekonomické krize na nynější a plánované aktivity investorů, developerů a maloobchodníků v Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku a Rumunsku (tzv. CEE5). 

Podle zprávy se ani ekonomiky CEE5 nevyhnuly dopadům ekonomické krize, avšak jejich oživení lze očekávat již od roku 2010. Střednědobé prognózy odhadují, že ekonomiky CEE5 porostou značně rychlejším tempem než ekonomiky západní Evropy. Ačkoliv se maloobchodní prodej v zemích CEE5 propadá, existují trhy (včetně Polska a Rumunska), kde je situace relativně zdravá. Stabilita místních měn vůči euru (až na Slovensko, které přijalo euro 1. ledna 2009) bude i nadále mít značný vliv na činnost maloobchodních sítí.

Někteří maloobchodníci jsou kvůli rozsáhlému vlivu ekonomické krize na jejich evropské sítě, nuceni uskutečňovat důležitá existenční rozhodnutí. V některých případech taková rozhodnutí znamenala uzavření prodejen a v horších případech přímo vyhlášení bankrotu. Na druhou stranu se za takových podmínek objevují nečekané příležitosti pro expandující maloobchodníky, kteří nyní mohou obsadit uvolněné jednotky v jinak nedostupných obchodních centrech.   

Beatrice Mouton, ředitelka oddělení pronájmu maloobchodních nemovitostí pro střední a východní Evropu, Jones Lang LaSalle, uvedla: „Nelze popřít, že pro mnoho lidí v maloobchodu je dnešní doba těžká, avšak trhy CEE5 se již významně posunuly kupředu a očekáváme tak lepší budoucnost. Zákazník v zemích CEE5 je čím dál více sofistikovaný a touží po značkách a produktech dostupných na západoevropských trzích. Z tohoto důvodu, nabízí trhy CEE5 ve středně až dlouhodobém hledisku růst a zůstávají tak atraktivní pro místní i mezinárodní značky.“ 

Developeři a pronajímatelé jsou rovněž pod tlakem, a to díky maloobchodníkům, kteří přemýšlí jak ušetřit na nájmu či zavřít ztrátové prodejny. Taková situace již vedla k mnoha renegociacím, kdy si v mnoha případech udržel silnější pozici právě nájemce. 
 
Kevin Turpin, vedoucí oddělení průzkumu trhu pro střední a východní Evropu, Jones Lang LaSalle, uvedl: „Odhadujeme, že se počet připravovaných obchodních center (tzv. pipeline) v zemích CEE5 oproti předchozím 12 měsícům propadl o 30%, tedy o 2 miliony m2. To je především dáno nedostatkem financování a neschopností uzavřít takový počet přepronájmů, který by uspokojil požadavky bank pro schválení úvěru pro výstavbu. Krize však pozastavila dodání nadměrného množství center na trh, zvlášť pak v městech, kde se již vyskytuje dostatek nabídky.“

Investice do maloobchodních nemovitostí zaznamenaly nejnižší aktivitu za posledních pár let, a to díky krizi a především nedostatku likvidity, spíše než poklesu zájmu ze strany investorů.

Agata Sekula, vedoucí investičního oddělení pro maloobchod ve střední a východní Evropě, Jones Lang LaSalle, uvedla: „Věříme, že zájem investorů roste a že se investoři znovu rozhlíží po příležitostech v tomto regionu, avšak s jasným zaměřením na nezbytné parametry maloobchodních nemovitostí. Před oficiálním vyjádřením zájmu zkoumají lokalitu, spádovou oblast, nájemní mix, konkurenci, historický výkon centra, nájemné a udržitelnost nájemců. Se zpřístupněním financování některých bank lze během příštích 12 měsíců očekávat oživení maloobchodních investic v regionu střední a východní Evropy.“