Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Londýn, Praha

Přímé investice do nemovitostí by měly v roce 2010 v Evropě dosáhnout 85 miliard €, což představuje 20% navýšení oproti 2009

Uvádí to zpráva Jones Lang LaSalle „European Capital Markets Outlook“


Londýn, Praha, 12. ledna 2010 – Společnost Jones Lang LaSalle očekává, že rok 2010 bude pro investory náročný, vzhledem k nejednotnému oživení Evropského trhu. Uvádí to nová zpráva Capital Markets Oulook (Přehled kapitálových trhů pro rok  2010) – nerovný terén, která byla dnes uveřejněna. Pro investory bude obtížné získat nemovitosti, zjistit jejich hodnotu a určit cenové úrovně. Mnozí investoři a mnohé banky se budou nadále potýkat s problémy z minulosti a refinancování bude nadále významnou obavou.
Chris Staveley, vedoucí evropského oddělení kapitálových trhů Jones Lang LaSalle, uvedl: „Investiční objemy v rámci celé Evropy zůstanou v roce 2010 nadále nízké v porovnání s dlouhodobými trendy, ale přesto očekáváme zvýšení až o 20 % oproti roku 2009, čímž se dostaneme zpět na úroveň roku 2002 ve výši přibližně 85 miliard €. Přestože nájemní trhy zůstávají slabé a budou takové i tento rok, budeme svědky rostoucího podílu kapitálu, který bude selektivně alokován do sektoru nemovitostí. Hlavním zaměřením tohoto kapitálu budou dobře pronajaté, prvotřídní nemovitosti, což kvůli nedostatku vhodných příležitostí může vést ke vzniku tlaku na snížení výnosů z prvotřídních nemovitostí, jako tomu bylo ve Velké Británii v druhé polovině roku 2009.“

Chris Staveley dodal: „Téměř každý aspekt trhu se bude v roce 2010 jevit jako nevyrovnaný, včetně hospodářského oživení, bankovních úvěrů a poptávky nájemců a na trhu budeme nadále svědky zdánlivě rozporuplných událostí jako například pokles výnosů na trzích, na kterých klesá výše nájemného. Avšak nálada je na počátku roku 2010 rozhodně pozitivnější i přes značné problémy, s nimiž se toto odvětví potýká. Tato nálada vychází z větší vyjasněnosti a jistoty budoucnosti a ze zřejmého širšího hospodářského oživení. Jedná se rovněž o jakési odražení se od hlubokého dna, kterého bylo dosaženo na počátku roku 2009, a z těchto důvodů přináší tato situace úlevu a ve stejné míře také naději.“

Nigel Roberts, předseda evropského oddělení průzkumu trhu Jones Lang LaSalle, dodal: „V roce 2010 dosáhnou hlavní francouzské a německé trhy vyšší úrovně likvidity než v roce 2009, avšak porovnávaní cen bude opět na pořadu dne, jelikož ceny v Londýně a na jiných hlavních evropských trzích už začínají být znovu až příliš smělé pro některé investory v této fázi cyklu, a tak se začne kapitál přesouvat po celé Evropě. Další subjekty, které budou z této situace těžit, se budou pravděpodobně nacházet ve Skandinávii a ve střední Evropě, kde specifické trhy dokáží nabídnout prvotřídní produkt spolu se zlepšujícími se charakteristikami trhu.“

Na počátku 90. let 20. století se nejprve oživil investiční trh a až po třech letech následoval trh nájmů. Jones Lang LaSalle se domnívá, že tentokrát bude cyklus odlišný a že ty trhy s kancelářskými prostory, které jsou nejvíce napřed ve svých nájemních cyklech, tedy například Londýn, Oslo a Varšava, již dosahují svého dna.

Nigel Roberts uvedl: „Očekává se, že na trzích s nájemními kancelářskými prostorami dojde v tomto cyklu k oživení rychleji z důvodu snížení velkého počtu připravovaných kancelářských objektů, které jsou ať už odkládány nebo rušeny. Celkově v Evropě očekáváme, že objem dokončených projektů v roce 2010 klesne o téměř 30 % oproti roku 2009 a tato skutečnost částečně poskytne podnět pro výsledné oživení výše nájemného. Pokud jde o druhou stranu rovnice, domníváme se, že přestože oživení poptávky bude pomalé, objem nově pronajatých ploch již dosáhl svého dna. Očekáváme, že hrubé objemy pronájmů budou v roce 2010 o 15 % vyšší než v roce 2009 (v roce 2009 došlo k poklesu o 30 % oproti roku 2008), avšak je nepravděpodobné, že se v průběhu příštích pěti let objem nově pronajatých prostor vrátí byť i jen na historické průměrné hodnoty.“

Společnost Jones Lang LaSalle očekává, že nájemné za prvotřídní kancelářské prostory v Evropě v roce 2010 celkově klesne přibližně o 3 %, avšak pomalé oživení poptávky společně s limitujícími faktory na straně nabídky připraví půdu pro všeobecný, avšak omezený růst nájemného v roce 2011. Výjimkou tohoto trendu budou trhy, na kterých došlo při propadu k největší korekci, přičemž na některých z nich by mohlo dojít k odrazu ode dna, k němuž by byl podnětem nedostatek nabídky.

Dobré kvalitní maloobchodní prostory na hlavních obchodních třídách a v nákupních centrech jsou stále vyhledávané. Tento sektor bude houževnatý a přestože nájemné za prvotřídní prostory na hlavních obchodních třídách zaznamená v roce 2010 pokles o přibližně 2 %, některé trhy s prostorami na hlavních obchodních třídách, například Hamburk, Londýn a Mnichov, budou výjimkou a právě na těchto trzích očekáváme nárůst nájemného. Nájemné za prostory v prvotřídních nákupních centrech v celém regionu zůstane z velké části stabilní.

Z hlediska řešení svých historických problémů mají nyní banky větší jasno ve své realitní strategii, než tomu bylo na počátku roku 2009, a tato situace se bude v průběhu roku 2010 pouze zlepšovat. Jasnější strategie bude mít za následek to, že banky zahájí s prodeji nejlépe prodejných nemovitostí. Přestože tento proces již začal, očekáváme, že v roce 2010 dojde po celé Evropě k tomu, že se příliv nemovitostí, které jsou ve vlastnictví bank, na trh zvýší.