Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Příjemné pracovní prostředí je investice, která se firmám vrátí. Svědčí o tom výsledky výzkumného projektu společností JLL a Skanska pod záštitou ABSL.

Mezinárodní realitní poradenská společnost JLL společně s firmou Skanska pod záštitou ABSL ve středu 23. srpna 2017 v rámci akce Workplace: Driven by well-being představila výsledky svého dlouhodobého průzkumu v oblasti pracovního prostředí.


​V nádherných prostorách karlínského Corso Court jsme se tak od řečníků z obou společností dozvěděli, nakolik jsou zaměstnanci v globálním měřítku s pracovním prostředím spokojeni a jak mohou jednotliví zaměstnavatelé v době digitální revoluce standardy well-being zvýšit. 

Výsledky průzkumu ukázaly, že to, jak se zaměstnanec cítí v práci, značně ovlivňuje jeho produktivitu a tím i profit celé firmy. „Svět práce už není takový, jako dřív. Vydělávání peněz již není jediným benefitem, na který potenciální zaměstnanci slyší. Musíme se proto přizpůsobit demografickým výzvám a společenským změnám a uzpůsobit pracovní prostředí tak, aby lidé chodili do práce rádi," řekl při své prezentaci Kevin Turpin, vedoucí oddělení průzkumu trhu pro region CEE - National Director. ​

Co je ale příjemné pracovní prostředí a jak ho dosáhnout?

Počet lidí v produktivním věku dlouhodobě ve vyspělých zemích klesá a výjimku netvoří ani Česká republika. Předpokládá se, že v roce 2030 ubude přibližně půl milionu pracujících ve věku 25 až 35 let. Pro firmy tak bude stále těžší si své zaměstnance udržet. Média a technologie se staly nedílnou součástí každodenního života a je tak jednodušší pracovat na dálku, třeba z domova. Jak lze ale slyšet ze všech stran, manažeři už zaznamenali určitý pokles produktivity v důsledku využívání tzv. home-office. Jejich cílem tak je vytvořit takové pracovní prostředí, do kterého se zaměstnanci budou chtít vracet a vzájemně komunikovat.

Budoucnost práce tak dle výzkumu mezi 7436 respondenty v 12 zemích světa tkví v pěti dimenzích:

Lidská zkušenost - Zlepšete uživatelskou zkušenost zapojením do dění, posílením a naplněním

Finanční výkon - Spravujte výdaje za účelem umožnění růstu a zvýšení návratnosti investic

Provozní dokonalost - Optimalizujte firemní zdroje a poskytování služeb s cílem zvýšit produktivitu, snížit rizika a zajistit vysoký výkon

Kontinuální inovace - Kombinujte novou formu myšlení, řešení a procesů s cílem podpořit vytváření hodnot a urychlit transformaci

Digitální pohon - Posilujte digitalizaci a obohacujte data s cílem zvýšení výkonu lidí i celé firmy

Pracovní stoly stále vedou. Zaměstnanci ale chtějí více komunikace i osobního prostoru

Zdraví, celková spokojenost, možnost soustředění, kreativita, spolupráce, komunikace a interakce s kolegy, podpora nápadů a talentu. To jsou příklady dalších faktorů, které značně ovlivňují produktivitu a pracovní prostředí. Z výsledků dosavadního průzkumu dále vyplývá:

  • Přes 50 % dotazovaných pracuje mimo svou kancelář také v jiných společnostech nebo doma, 45 % v prostorách svých klientů, okolo 35 % pak v internetových kavárnách nebo veřejných dopravních prostředcích
  • Pouze polovina dotazovaných uvedla, že jejich pracovní prostředí naplno podporuje jejich efektivitu
  • Dvě třetiny zaměstnanců tráví v práci čas za svým stolem a 12 % z nich shodně v jednacích místnostech či u svých kolegů. Pouze 6 % z dotazovaných využívá pro práci neformální prostory jako kavárnu, terasu nebo zahradu a dalších 7 % individuální pracovní prostory
  • Pro téměř polovinu respondentů je prioritou mít prostor pro soustředění, téměř každý to pak považuje za důležité pro svůj výkon
  • Inovativní prostory jako inkubátory nebo externí pracovní prostory považuje většina respondentů za spouštěč jejich produktivity
  • Prostory pro zdraví a pohodu mají největší potenciální dopad na produktivitu

Bližší informace k výzkumu a k tomu, po čem zaměstnanci touží, najdete zde: humanexperience.jll

Do průzkumu Employee Well-being and Workplace Survey 2017 se firmy navíc mohou stále zapojit, a to na této adrese surveymonkey.com (ENG) nebo zde surveymonkey.com (CZ).