Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Londýn, Praha

Ve 4. čtvrtletí 2009 vzrostly investice do maloobchodních nemovitostí v Evropě o necelých 60%

Uvádí to nejnovější zpráva Jones Lang LaSalle


Londýn, Praha, 10. února 2010 – Objemy investic do maloobchodních nemovitostí dosáhly v Evropě během 4. čtvrtletí 2009 celkem 4,5 miliard EUR, a to uzavřením celkem 100 transakcí. To představuje téměř 60% nárůst oproti 3. čtvrtletí 2009, kdy bylo dohodnuto 66 obchodů dosahujících 2,9 miliard EUR, jak uvádí společnost Jones Lang LaSalle. Celoroční objemy v Evropě v roce 2009 dosáhly 12,3 miliard EUR, což je 32% propad oproti celkovým objemům roku 2008, které dosáhly 18,2 miliard EUR. 

Těžko dostupné a drahé financování i nadále omezovalo trh. Z tohoto důvodu dosáhly objemy v kontinentální Evropě 7,3 miliard EUR, tedy 40% pokles oproti objemům dosažených v roce 2008. Avšak koncem roku 2009 se aktivita zvýšila a ve 4. čtvrtletí 2009 bylo uzavřeno celkem 65 transakcí, dosahujících 2,5 miliard EUR, což oproti 3. čtvrtletí 2009 představuje téměř 40% nárůst na objemech.   

Podle očekávání Jones Lang LaSalle z roku 2008 dominovaly investice do maloobchodní nemovitostí v Evropě trhy Velké Británie, Německa, Itálie a Francie. Právě na těchto trzích uzavřeli investoři transakce dosahující více jak 1 miliardu EUR. Velká Británie zaznamenala největší aktivitu za 4. čtvrtletí, s 40 uzavřenými transakcemi dosahujícími 2 miliardy EUR. To představuje téměř dvojnásobek výsledků 3. čtvrtletí 2009. Mezi dvě nejvýznamnější transakce se zařadily prodej portfolia supermarketů Tesco britskému penzijnímu fondu za 427 milionů EUR (386 milionů GBP) a prodej obchodního centra Silverburn v Glasgow za 328 milionů EUR (297 milionů GBP).  

Mezi nejaktivnější trhy kontinentální Evropy se zařadilo Německo se čtyřmi transakcemi, které byly nad 100 milionů EUR, a představovalo 21% podíl na celkových objemech. Stabilitu a robustnost německého trhu prokazují takové transakce jako byl prodej podílu v obchodním centru Thier-Gelände v Dortmundu za 225 milionů EUR a prodej obchodního centra Mercado v Hamburgu za 164 milionů EUR. Francie a Itálie dosáhly za rok 2009 celkových objemů 1,2 miliard EUR; Francie dosáhla za 4. čtvrtletí něco málo přes 500 milionů EUR (zahrnující rovněž prodej portfolia prodejen Decathlon za 115 milionů EUR).  

Obchodní centra i nadále zůstala středem pozornosti investorů a představovala celkem 56% investic do maloobchodních budov. Největší zájem si udržela ta nejkvalitnější centra na hlavních západních trzích. Kontinentální Evropa se podílela na 66% z celkových objemů investic, což představuje částku 4,8 miliard EUR. V roce 2008 se jednalo o 55% podíl  (6,8 miliard EUR). Naopak investice do retail parků se propadly z 2,5 miliard EUR v roce 2008 na 526 milionů EUR v roce 2009, což poukazuje na nedostatek kvalitních nemovitostí v tomto segmentu a dražší financování.    

V roce 2009 se mezi nejaktivnější investory v Evropě zařadili institucionální investoři, kteří se podíleli na necelé čtvrtině celkových objemů. V kontinentální Evropě byly nejaktivnější fondy, které se podílely na 1,8 miliardách EUR transakcí, z kterých 0,5 miliard EUR bylo uzavřeno v Německu. Největším investorem byl Union Investment. V roce 2009 se mezi hlavní prodávající v Evropě zařadily developerské a realitní společnosti, které se snažili změnit strukturu svých pasiv a financování a které prodaly nemovitosti v hodnotě 2.9 miliard EUR, což představuje čtvrtinu oproti roku 2008.
V roce 2009 se investoři více soustřeďovali na své domácí trhy, a tak jsme zaznamenali výrazný propad v přeshraniční investiční aktivity. V kontinentální Evropě se na 40% transakcí podílel alespoň jeden obchodní partner mimo zemi, ve které se transakce udála, kdy v minulých letech tyto transakce představovaly 67% v roce 2008 a 76% v roce 2007. Očekáváme, že se tento trend v roce 2010 obrátí.
Prodeje portfolií dosáhly 22% podílu na celkových objemů transakcí v Evropě a ke konci roku dosáhly téměř třetiny, včetně 5 transakcí přesahujících 100 milionů EUR, ze kterých se 3 uskutečnily formou zpětného pronájmu (tzv. sale and lease back). 

Jeremy Eddy, vedoucí evropského oddělení maloobchodních kapitálových trhů, Jones Lang LaSalle uvedl: „Očekáváme silný začátek roku 2010 napříč Evropou a narůstající trend finančních partnerství a joint venture. Tohle umožní hráčům s dostatkem kapitálu vstoupit na trh a umožnit tak REITům (pozn. autora Real Estate Investment Trust) a realitním společnostem navýšit v tuto chvíli jejich omezený kapitál, vylepšit jejich tržní podíl na evropském trhu a generovat příjem. Většina kapitálu bude alokována do těch nejlepších nemovitostí a i nadále předpokládáme pokles cen u méně kvalitních nemovitostí, aby byla více v souladu s výnosy oportunistických investorů, kteří jsou v sektoru méně kvalitních nemovitostí velice aktivní.“
 
George Lewis, vedoucí investičního oddělení, Jones Lang LaSalle Česká republika, uvedl: „Zájem o maloobchodní sektor ze strany investorů se již v roce 2010 výrazně zvýšil. Investoři jsou však velice selektivní a investiční příležitosti zůstávají v tuto chvíli značně omezené. Očekáváme, že v roce 2010 se v České republice a na Slovensku uzavře omezený počet transakcí.”   
 
Poznámky pro editory:
Tento průzkum bere v úvahu veškeré investiční prodeje obchodních center, prodejních skladů a outletů, nacházejících se na území Evropy. Naše analýza vylučuje high street (hlavní třídy měst) a investiční transakce menší než 5 milionů EUR. Analýza kontinentální Evropy nezahrnuje trhy Velké Británie a Irska.