Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Cannes, Praha

Top 10 realitních témat pro rok 2010: Co je dnešní standard?

Mediální briefing Jones Lang LaSalle na MIPIMu


MIPIM, Cannes, Praha, 18. března 2010 – Evropské vedení Jones Lang LaSalle vyjádřilo svá očekávání pro evropský realitní trh pro rok 2010, se snahou definovat dnešní tržní standard. Závěrem diskuze se přednášející shodli, že evropské ekonomiky se postupně dostávají z recese, ačkoliv jejich oživení je nejednotné a zdaleka není u konce. Na ekonomické zotavení má vliv hned několik faktorů, které zároveň definují nový tržní standard. 

Christian Ulbrich, Jones Lang LaSalle EMEA CEO, uvedl: „Je zřejmé, že jsme svědky snah o definici nové normy pro realitní trh, a to nejen v Evropě, ale po celém světě. V tomto směru se nám podařilo odhalit hned několik hlavních témat. Dostupnost financování bude mít tento rok značný vliv na nastavení cen, a to obzvlášť u druhořadých nemovitostí. Trhu budou i nadále dominovat hráči disponující vlastním kapitálem, avšak globalizace bude mít vliv na obměnu těchto hráčů a změnu jejich požadavků. Krátkodobé příležitosti se vyskytnou v bankovním a vládním sektoru, ačkoliv očekáváme že se budou vyvíjet jen pomalu. Tradiční nájemníci budou více vybíraví a jejich chování bude spíše oportunistické, přičemž takové příležitosti jako nižší nájemné a rekordní balíčky pobídek se budou vyskytovat jen omezeně. V určitých lokalitách Evropy očekáváme, že budeme v tomto roce svědky nedostatku nabídky, a to díky omezenému počtu konkurenceschopných projektů. Z tohoto důvodu se developerům s dostatkem financí a jasnou vizí na trhu vyskytnou příležitosti pro zahájení výstavby ve vhodných lokalitách.“       
   
Paul Guest
, vedoucí evropského průzkumu trhu, Jones Lang LaSalle, vypíchl výjimky z tohoto nového standardu: „Nemovitosti jsou pro investory ve světě nízkých úrokových sazeb, vysoké inflace a rostoucí zadluženosti států i nadále atraktivní investicí. Věříme, že existuje dost potenciálních kupců, kteří dokáží posunout evropský trh nad meze tržního standardu. Investice se soustřeďují na velice omezený produkt, vzhledem k alternativním obratům z nemovitostí. Někteří nájemci, obzvlášť maloobchodníci, jsou připraveni zaplatit více pro získání těch nejlepších prostor. Evropské trhy se oživují nejednotně, což povede na některých trzích k organickému růstu. Výdaje za nemovitosti jsou hned po lidských zdrojích druhým největším nákladem pro nájemce. Pomalé zotavení nájemních trhů tedy slouží jako důkaz toho, že se s tímto problémem musí nájemci vyrovnat.“    
   
Hlavní body briefingu:

Banky: Ocenění rizika bude i v roce 2010 nadále vysoké, což bude omezovat půjčování peněz, ovlivní velikost pozemků, objemy a dostupnost produktu. Budou se objevovat příležitosti pro správu portfolií a nemovitostí, s tím jak banky budou přehodnocovat přístup k nemovitostem, které momentálně drží.  Charlotte Strömberg, výkonná ředitelka Jones Lang LaSalle pro Skandinávii, komentuje: „Neustále opakovaná mantra „prodluž a předstírej“, která dominovala trh v roce 2009, bude opakována i letos, avšak vzrůstající úrokové míry budou nutit banky k vybíravosti ohledně toho, které půjčky budou ochotny prodloužit. Skandinávské zkušenosti z počátku devadesátých let  dokazují, že je pro trh z dlouhodobého hlediska zdravější postupné přehodnocování.”

Vlády: Společným tématem evropských států pro tento rok je, přes nastávající volby v některých zemích, potřeba šetřit peníze a snižovat zadluženost. To bude mít dvojí vliv na ekonomický růst v regionu, ačkoliv snižování výdajů umožní prodej nemovitostí a vytvoří aktivitu v oblasti poradenství. 

Obměna hráčů: Ačkoliv kapitál požene trh kupředu, noví hráči se stále ještě objevují a nastává tak prostor pro větší polarizaci a odlišení mezi méně a více výkonnými hráči. Charlotte Strömberg uvedla: „Jsme přesvědčeni, že se investoři, kteří prokázali svou důvěryhodnost a během krize se drželi úspěšných strategií, stanou lídry budoucnosti a přilákají zvýšený podíl kapitálu.“

Globalizace: Úspory se shromažďují po celém světe, především na trzích s vysokým růstovým potenciálem, mezi které patří Čína, Indie, Brazílie, ale i Austrálie a Kanada. Tyto trhy, obzvlášť pak ty asijské, budou rovněž atraktivní pro mezinárodní kapitál, včetně evropského. To však nezpůsobí odliv evropských investic. Asijští a jiní mezinárodní investoři se díky výhodám diverzifikace, budou rozhlížet po hlavních evropských trzích jako jsou Londýn a Paříž. Ostatní evropské trhy však budou rovněž využívat této situace.

Budoucí nabídka a poptávka: Nabídka v Evropě je různorodá, což vede k forenznímu pohledu na trh; nelze tedy generalizovat. Nájemci musí zvážit své možnosti opatrně a strategicky. Důsledkem toho se okno příležitosti pro nájemce uzavírá dříve než se čekalo. Tomasz Trzoslo, vedoucí investičního oddělení pro střední a východní Evropu, uvedl: „Nedostatek nabídky, který byl způsoben omezeným financováním za účelem odvrácení rizika a bankovní krizí, se v střednědobém až dlouhodobém měřítku napraví. Avšak developeři disponující kapitálem by měli využít daných podmínek, zaplněním mezer na trhu a dodáním produktu na trh s nedostatečnou nabídkou. Správné načasování je v tomto směru rozhodující a díky makroekonomickým nejistotám těžko dosažitelné."        

Riziko: V době prakticky neomezených zdrojů kapitálu bývalo realitní riziko otázkou nastavení cen. Dnes je standardně spojováno s likviditou. S nedostatkem financování se trhy oživí a vytvoří cenové příležitosti pro investory, kteří dokáží identifikovat tyto trhy a správně načasovat svou aktivitu. Andreas Quint, CEO, Jones Lang LaSalle Německo, uvedl: „Mezera mezi likvidními a nelikvidními trhy bude během roku i nadále viditelná, avšak s tím jak investoři přehodnotí svůj přístup k riziku budeme svědky oživení některých trhů. Klíčem k úspěchu v roce 2010 bude schopnost identifikovat tyto příležitosti co nejdříve.“

Bankovní regulace: Do dnešního dne byla jakákoliv další regulace realitního financování velmi omezená. Andreas Quint uvedl: „V budoucnu se regulace nebude soustřeďovat na financování nemovitostí. Nové nemovitostní půjčky budou dodány pro realisticky naceněné nemovitosti, což sníží jejich riziko oproti jiným typům půjček. Reality tedy mohou profitovat pokud se banky, s ohledem na regulace v jiných sektorech, budou soustředit na podporu růstu realitního financování.“   

Rovnováha mezi nájemci a pronajímateli: Standardní poptávka se zároveň se zpomaleným růstem ekonomiky změní. Nájemci budou více využívat svých stávajících prostor a očekáváme nižší úroveň objemů nově pronajatých ploch. Firmy budou muset více hodnotit dopad svých nemovitostí na životní prostředí a změnit formát. To bude obzvlášť pravda pro kanceláře a maloobchod. Rezidenční nemovitosti se dočkají udržitelného formátu. Posledních 18 měsíců byly tržní podmínky příhodné pro nájemce, přestože transakcí se kvůli ekonomickým a finančním podmínkám uzavřelo pomálu. Příležitosti budou pomalu zanikat a bude stačit hrstka transakcí k tomu, aby se trh stal opět výhodným pro pronajímatele.
 
Sledujte komentáře Jones Lang LaSalle z MIPIMu na našem blogu: www.joneslanglasalle.eu/mipimblog