Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Londýn, Praha

Budoucnost maloobchodu v regionu EMEA – přichází změny

Jones Lang LaSalle vydává report „Retail 2020”


Londýn, Praha, 7.června 2010 – Jones Lang LaSalle vydává studii „Retail 2020“, která mapuje maloobchodní trh po dobu následujících 10 let formou interaktivní webové stránky. Průzkum se zabývá hlavními trendy, které budou ovlivňovat maloobchod v regionu EMEA do roku 2020, včetně ekonomických, technologických, demografických a kulturních změň. Studie má za cíl odpovědět na otázku: Jaká budoucnost čeká maloobchod a na co se hlavní hráči trhu musí připravit, aby zůstali konkurenceschopní?
 
Beatrice Mouton, vedoucí maloobchodního oddělení pro střední a východní Evropu, Jones Lang LaSalle uvedla: „Druhá část studie „Retail 2020“ se věnuje neúprosnému růstu spotřebitelského výběru a měnícímu se vztahu nejen mezi obchodníky a spotřebiteli, ale také mezi výrobci. Velká pozornost je věnována tomu, jak internet a přidružené technologie nadále osvobozují moc spotřebitele. Druhá kapitola rovněž zkoumá emocionální vazbu spotřebitelů na nakupování a jak se mění profil spotřebitelů: tzv. „baby boomers“ odcházejí do důchodu, počet mladých dospělých se dramaticky propadá a do celého procesu se zapojuje více mužů než kdy před tím. Spotřebitelé jsou vlivnější a postupně přebírají moc od maloobchodníků a výrobců. Tato kapitola by měla obchodníkům ukázat, jak mohou v tak náročném a konkurenčním prostředí prosperovat.“  

Druhá část studie „Retail 2020“ zdůrazňuje následující poznatky, se kterými se obchodníci a majitelé obchodních center budou příští roky potýkat:

Marketing založený na potřebách – Maloobchodníci budou muset znovu prostudovat potřeby spotřebitelů, které byly během „éry boomu“ poněkud ignorovány, nejdůležitějšími prvky budou dostupnost a komfort maloobchodu. Čas a přiměřenost budou klíčové parametry pro rozhodování spotřebitelů.

Rozvoj potřeb v nové éře – Ti nejlepší obchodníci budou muset reagovat na důležité sociální trendy, aby mohli vytvořit autentičtější spojení mezi spotřebiteli a obchodními centry. Trendy zahrnují například umění žít, multikulturismus, design a životnost, feminizace a prostředí. Obchodní centra a maloobchodníci se budou muset spojit, pokud mají vyhovět těmto požadavkům, a tak budeme svědky reinvestování do místních komunálních obchodních míst.       

Velikost a struktura trhu – Očekáváme, že růst obyvatelstva bude následujících 10 let statický, a tak se obchodníci budou muset potýkat s menším počtem mladých dospělých, rozšiřujícími se segmenty spotřebitelů a masovým odchodem generace baby boomers do důchodu.

Rozštěpující se trhy –  Na rozdíl od dnešních tří obsáhlých segmentů spotřebitelů, do roku 2020 se budou obchodníci muset přeorientovat na celkem pět skupin: generaci X (toho času teenageři), spolu s generací Y (nabývající zletilosti). Dále pak generaci baby boomers, která se rozštěpí do dvou skupin, a to podle pracovních a důchodových životních stylů. Poslední kategorie zahrnuje starší generaci tzv. „seniorů“.
– konec –
 
Poznámky pro editory:
 
• Studie Retail 2020 zkoumá budoucnost maloobchodu a zabývá se např. sektory, lokalitami, formáty, nabídkou spolu s geografií a rovněž ziskovostí (růstem, výdaji a obchodními modely). Průzkum byl představen 28. května za účelem poskytnutí hypotéz o budoucnosti evropského maloobchodu.

• Jones Lang LaSalle a portál Retail 2020 ( www.retail2020.com ) si bere za úkol vést diskuzi za maloobchodní průmysl o budoucnosti tohoto sektoru a jeho důsledky na oblast nemovitostí. Portál rovněž nabídne řadu blogů, videí, zpráv, interaktivních průzkumů a klientských profilů.

• Retail 2020 následuje průzkum Retail Futures, který vydala společnost Jones Lang LaSalle před 10. lety a který úspěšně předvídal mnoho faktorů, které ovlivnily spotřebitelské a obchodní prostředí mezi roky 2000 a 2010.