Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Praha

Jones Lang LaSalle pomohla DHL Express Czech Republic s výběrem nového sídla


Praha, 11. února 2009 - Společnost DHL Express Czech Republic (dále jen „DHL Express“) na konci minulého roku podepsala budoucí nájemní smlouvu na bezmála 3 000 m2 v objektu Explora Business Centre (Praha 13, Nové Butovice). Předcházel tomu dlouhý, přesto efektivní proces výběru na kterém se podílel Office Agency tým společnosti Jones Lang LaSalle.

„První průzkum možností pronájmu pro DHL Express jsme zpracovali v srpnu 2007. Proces hledání nového sídla byl započat bezmála 18 měsíců před samotným podpisem budoucí nájemní smlouvy, což je déle než je průměr na trhu, který se pohybuje v rozmezí 6 až 10 měsíců. Přesto se jednalo o velice efektivně využitý čas. Od začátku celého výběru jsme se s panem Lukešem a jeho týmem skvěle doplňovali v názorech na optimální průběh výběru. Všechny projekty jsme podrobili velice detailnímu a nekompromisnímu porovnání, a to jak z ekonomických, tak neekonomických hledisek. Veškerá naše doporučení a reporty dovedly DHL Express až k finálnímu rozhodnutí mezi dvěma posledními uchazeči. Přestože byly vyjednané podmínky takřka totožné, srdce DHL Express si získala právě Explora BC, která tím potvrdila, že se jedná o výjimečný projekt v rámci Nových Butovic.

Do procesu nakonec zasáhla i přivalivší se krize, která si vyžádala prověření dohodnutých podmínek. Paradoxně se při tomto přezkoumání projevil fakt, že krize nepřinesla očekávané slevy z nájmu, ale naopak. Prověřením se potvrdilo, že včasným jednáním a podpisem základních podmínek nájmu si DHL zachovalo o 7% lepší podmínky, než jim stejný projekt mohl nabídnout na konci roku 2008. Navíc rozhodnutí DHL Express podepsat smlouvu i přes již probíhající finanční krizi dokazuje, že nové projekty stále přinášejí svou efektivitou významné úspory na straně nájemců. Obecně vnímáme podpis DHL Express jako pozitivní signál pražskému trhu kancelářských ploch pro letošní rok,“ shrnuje Eduard Forejt, vedoucí oddělení pronájmu kancelářských ploch, Jones Lang LaSalle.