Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

Londýn, Praha

Ve druhém čtvrtletí 2010 se objemy přímých investic do nemovitostí v Evropě zvýšily

Jones Lang LaSalle vydává souhrn evropských investic


Londýn, Praha, 19. července 2010 – Oživení ekonomiky se přelévá na evropský investiční trh  nemovitostí; v druhém čtvrtletí 2010 objemy investic vzrostly. Během 2. čtvrtletí 2010 dosáhly objemy přímých investic do nemovitostí v Evropě 23 miliard EUR, což představuje 15% nárůst ve srovnání s 1. čtvrtletím (20 miliard EUR) a 80% nárůst ve srovnání s 2. čtvrtletím 2009, uvádí Jones Lang LaSalle. Avšak srovnáme-li 1. pololetí 2010 s 2. pololetím 2009, pak objemy transakcí zůstaly stabilní a udržely si úroveň 43 miliard EUR. Nadále jsme svědky oživování trhu, zpřístupnění finančních prostředků pro větší transakce a většího množství uzavřených transakcí. Ve druhé polovině roku 2010 Jones Lang LaSalle očekává 35% nárůst objemů, proto by tedy celkové investice do nemovitostí v Evropě za rok 2010 mohly dosáhnout 100 miliard EUR. 
    
V čele oživení a korekce cen nemovitostí stála Velká Británie, která dosáhla 40% z celkových evropských investičních objemů. Objemy investic ve Velké Británii vzrostly mezi-kvartálně o 30% a dosáhly ve 2. čtvrtletí přes 9 miliard EUR. Smýšlení investorů zůstává i nadále pozitivní, ačkoliv mírně zesláblo díky názoru, že ceny vzrostly příliš rychle ve srovnání se slabou ekonomikou a nájemním trhem.  
Julian Stocks, vedoucí investičního oddělení v Anglii společnosti Jones Lang LaSalle uvedl: „V průběhu tohoto roku jsme byli svědky zvýšené aktivity ze strany investorů a nárůstu cen, obzvlášť pak v Londýně. Avšak posledních pár týdnů jsem si všiml mírných změn ve smýšlení investorů a narušení vyváženosti mezi kupujícími a prodávajícími. Očekávám, že následující měsíce dojde k minimálnímu posunu výnosů a objem v Anglii bude obdobný jako v roce 2009.“   

Jsme svědky rostoucího zaměření investorů na velké evropské trhy – Francie, Německo a Skandinávie – spolu s obnoveným zájmem o akvizice větších a kvalitních nemovitostí. Avšak investoři čelí výzvám týkajících se získání dobře pronajatých nemovitostí, vzhledem k rostoucí dostupnosti financování a rostoucímu zájmu ze strany investorů o stejné nemovitosti. Podle předběžných čísel Jones Lang LaSalle za 2.čtvrtletí 2010, dosáhly transakce v Německu 4 miliard EUR, ve Francii 2 miliard EUR a ve Švédsku 1,4 miliard EUR. Největší mezi-kvartální nárůst byl zaznamenán ve Francii.   

Vzhledem ke korekci cen, ke které v regionu došlo, výsledná čísla za 2. čtvrtletí naznačují, že se výnosy stabilizují. Intenzita propadu výnosů na mnoha hlavních evropských kancelářských trzích zeslábla a propad byl zaznamenán na méně místech. Snižování výnosů však zaznamenala města jako Helsinky, Paříž, Berlín, Frankfurt, Hamburg, Moskva, Madrid a Barcelona.