Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tisková zpráva

MIPIM, Cannes, Praha

Podle průzkumu trhů realizovaném společností Jones Lang LaSalle vzrostl objem investic do evropských průmyslových nemovitostí v roce 2010 o 28 % na 8 miliard eur

Tři největší investiční trhy tvořila Velká Británie, Německo a Norsko


Růst základních faktorů vývoje na trhu a zvýšená důvěra investorů přispěly k tomu, že objem investic do evropských průmyslových nemovitostí dosáhl v roce 2010 8 miliard eur, což v porovnání s předchozím rokem představuje nárůst o 28 %. Očekávaná obchodní aktivita v druhé polovině roku 2010 poklesla a objem investic byl oproti první polovině roku o 13 % nižší, a to zejména díky omezenému množství dostupných nejlepších nemovitostí. V důsledku toho docházelo k posílení konkurence mezi investory a dalšímu poklesu výnosů. Tento vývoj by měl podle dnes publikované zprávy European Industrial Markets Spring 2011, zabývající se výzkumem evropských průmyslových trhů, pokračovat i v letošním roce.

Velká Británie v loňském roce nadále představovala trh s největšími investicemi do průmyslových nemovitostí v Evropě, přestože zde objem investic v eurech zaznamenal jen mírný meziroční růst (8 %) a v místní měně dokonce poklesl o 9 %. Investoři se soustředili především na největší západoevropské trhy, například Německo, kde investice dosáhly 14 % celkového objemu. Německo se tak hned po Velké Británii stalo nejsilnější zemí a jediným trhem (kromě Velké Británie), který v loňském roce dosáhl hranice 1 miliardy eur. Čtyřnásobný růst zaznamenaný v Norsku byl nejsilnějším růstem v regionu, díky němuž Norsko poprvé za poslední desetiletí předčilo Švédsko a dostalo se mezi tři nejlepší trhy v Evropě.

Ředitel investičního trhu pro region EMEA (Evropa, Střední východ a Afrika) společnosti Jones Lang LaSalle, Chris Staveley, prohlásil: „Investiční aktivity byly v roce 2010 do jisté míry utlumeny nedostatkem dostupných nejlepších průmyslových nemovitostí. Zatímco základní faktory vývoje na trhu přispěly ke zvýšenému zájmu investorů a pokračujícímu poklesu výnosů v celé Evropě, celkový nárůst objemu investic do průmyslových nemovitostí byl nižší než 45% nárůst zaznamenaný v oblasti přímých investic do komerčních nemovitostí v Evropě.“

V druhém pololetí 2010 výnosy v celé Evropě nadále klesaly, přestože v porovnání s druhým pololetím 2009 a prvním pololetím 2010 tento pokles v posledních šesti měsících roku 2010 zpomalil. Čistý výnos společnosti z pronájmu nejlepších průmyslových ploch v Evropě ve druhém pololetí 2010 se změnil o 20 bazických bodů oproti předchozímu pololetí a dosáhl 7,50 %, což odpovídá průměrnému vývoji posledních deseti let.

Největší pokles výnosů byl ve druhém pololetí 2010 opět zaznamenán v Rusku, kde se výnosy v Moskvě snížily oproti druhému čtvrtletí 2010 o 75 bazických bodů a oproti čtvrtému čtvrtletí o 300 bazických bodů na 11,5 %. Ruský trh je nadále velmi rozkolísaný a kvůli malému počtu transakcí nebylo dosud možné korekci vysokých výnosů řádně testovat. Výrazný pokles ve druhém pololetí rovněž zaznamenal Stockholm, kde se výnosy z nejlepších nemovitostí snížily oproti prvnímu pololetí 2010 o 50 bazických bodů a v porovnání s posledními 12 měsíci o 100 bazických bodů na 6,75 %. V Paříži se výnosy oproti druhému čtvrtletí 2010 změnily o 30 bazických bodů a v porovnání se čtvrtým čtvrtletím 2009 o 90 bazických bodů, přičemž poklesly na 7 %. Pokles výnosů zaznamenaný v druhé polovině 2010 na ostatních trzích se většinou pohyboval v rozmezí 10-25 bazických bodů.

Trh s pronájmy zaznamenal v roce 2010 nejvyšší hodnoty za posledních deset let
Objem pronájmu velkých průmyslových jednotek v Evropě určených k distribuci dosáhl v loňském roce 14,6 milionů m2, což je o 30 % více v porovnání s rokem 2009 a nejvyšší úroveň dosažená od roku 2000, kdy společnost Jones Lang LaSalle začala shromažďovat soubory údajů. Na vývoj trhu s pronájmy měly největší vliv zejména strategické důvody a oživení poptávky, která v předchozích obdobích vlivem globální finanční krize stagnovala. Trh s pronájmy se posléze vyznačoval relokacemi a nízkou čistou poptávkou. V druhém pololetí 2010 byl na druhou stranu zaznamenán pozitivní vývoj – zvýšila se celková plocha pronajatých prostor, k čemuž přispěl vývoj v maloobchodním sektoru a celkový růst na trzích střední a východní Evropy.

Nárůst objemu pronajatých ploch v roce 2010 zaznamenal téměř každý trh, v popředí stála Velká Británie (+124 %), Rusko (+102 %), Česká republika (+46 %), Polsko (+34 %), Německo (+32 %) a Španělsko (+31 %). Ve všech těchto zemích, vyjma Polska a Španělska, dosáhl růst nejvyšších hodnot od roku 2000. Mírný meziroční růst dále zaznamenalo Nizozemsko (+10 %), Itálie (+8 %) a Maďarsko (+5 %). Objem pronajatých ploch v uvedeném roce poklesl pouze ve Francii (-8 %) a Belgii (-43 %).

Aktivity v oblasti spekulativní výstavby byly omezeny v důsledku trvajících překážek při získávání finančních prostředků. Hrstka developerů, kteří by byli schopni investovat do výstavby vlastní kapitál, se stále obávají rizika platební neschopnosti nájemců. Objem nově dokončených prostor ve druhém pololetí 2010 však i nadále rostl, a to až o 30 % oproti první polovině roku, podpořený sílící aktivitou v oblasti výstavby na míru šitých prostor. Celoroční objem nově dokončených prostor o objemu 4,9 milionů m2, což je pokles o 24 % oproti 2009, se však celkově dostal na hranici pětiletého minima.

Ředitel investičního trhu pro region EMEA společnosti Jones Lang LaSalle, Chris Staveley, dodává: „V oblasti nově zahájené výstavby nadále převládají projekty omezené na předpronájmy a výstavby na klíč a podobný vývoj lze očekávat i v příštích několika letech. Nicméně klesající dodávky moderních staveb spolu s rostoucí dostupností finančních prostředků by měly podpořit návrat prvních spekulativních projektů v průběhu roku 2011.“

Alexandra Tornow, vedoucí oddělení průzkumu trhu logistiky a průmyslu pro region EMEA společnosti Jones Lang LaSalle, na závěr situaci okomentovala: „Vzhledem k tomu, že většina poptávky potlačované v době globální finanční krize je nyní uspokojena, inventarizace zásob je s největší pravděpodobností u konce, globální růst je zpomalený a podmínky pronájmů moderních skladovacích prostor se zpřísňují, neočekáváme, že by v roce 2011 došlo k oživení trhu s pronájmy. Vyjma mírného rozmachu v určitých oblastech, budou většinu poptávky ze strany nájemců představovat pronájmy a trvalá optimalizace sítě. Nájemci začínají mít potíže s hledáním kvalitních moderních jednotek. Na konci loňského roku pocítily některé nejžádanější západoevropské trhy znatelný nedostatek těchto jednotek.“
 
Poznámky:
• Společnost Jones Lang LaSalle v této zprávě analyzuje hlavní motory a budoucí vývoj, který bude mít vliv na evropský realitní trh s průmyslovými nemovitostmi. Do této kategorie spadají sklady, distribuční centra, skladovací prostory typu cross-docking, třídicí a čisticí centra a chladicí skladovací prostory.
• Naše údaje související s trhem s pronájmy zahrnují jedenáct hlavních evropských logistických trhů: Belgie, Česká republika, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Rusko (pronajaté plochy: pouze Moskva), Španělsko a Velká Británie. Analýza vychází z jednotek menších než 5 000 m² v případě zemí kontinentální Evropy a menších než 10 000 m² v případě Velké Británie.
• Naše analýza investičního trhu vychází z celého evropského regionu a zahrnuje transakce, jejichž objem je nižší než 3,5 milionu eur (5 milionu USD).