Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ethics everywhere

Firemní kultura JLL je založena na jasných principech obchodní a profesionální etiky dodržovaných ve všech oblastech naší činnosti.

Etické chování tvoří nedílnou součást našich obchodních hodnot a strategie a musí se odrážet ve veškerém našem jednání s klienty, zákazníky, dodavateli i zaměstnanci.

Představenstvo naší společnosti i senior management berou tyto principy velmi vážně a uplatňují je jak ve své vlastní činnosti, tak i v činnosti celé naší společnosti.

 
Zásady etického chování

Dokument Code of Business Ethics (v angličtině)

Zobrazit všechny jazyky na našich globálních stránkách


Pro nahlášení neetického chování v kterémkoli z hlavních jazyků:

 

Zaměstnanci, kteří v dobré víře nahlásí potenciální porušení Zásad etického chování nebo mají dotaz týkající se Zásad etického chování, nebudou žádným způsobem postihováni. Postihování, trestání či pronásledování zaměstnanců, kteří v dobré víře vznesou dotazy či vyjádří své obavy z možného porušování Zásad etického chování, je přísně zakázáno.


Ocenění "World’s Most Ethical Companies"

Už šestý rok za sebou byla společnost JLL jmenována jednou z “nejetičtějších společností na světě” (World’s ​Most Ethical Companies list). Toto ocenění vyhlašované mezinárodně uznávanou organizací Ethisphere Institute si bere za cíl podporovat celkový etický přístup k podnikání, společenskou odpovědnost firem, šetrný přístup k životnímu prostředí a protikorupční chování. Na seznamu „World’s Most Ethical Companies“ je uvedeno 100 společností z více než 100 zemí a 36 oborů činností, které byly vybrány z rekordního množství přihlášek od tisíců společností.


Společnost JLL získala certifikaci “Ethics Inside 2013” od organizace Ethishere Institute

2013 Ethics Inside CertificationJLL patří mezi přední společnosti oceňované za svůj přístup k zásadám etického chování, který se odráží v přístupu vedení i jednotlivých zaměstnanců.

Celostránkový inzerát v Ethisphere Magazinu oznamující naši "Ethics Inside" certifikaci z roku 2012 

Zásady etického chování pro dodavatele 

JLL očekává, že všichni dodavatelé, tedy všechny firmy či jednotlivci dodávající zboží či služby přímo JLL či nepřímo našim klientům, budou dodržovat stejné zásady etického chování. Přestože jsou naši dodavatelé nezávislými subjekty, jejich zásady podnikání se přímo dotýkají nás, naší reputace a naší značky. Očekáváme tedy, že dodavatelé budou dodržovat Zásady etického chování pro dodavatele JLL, který je k dispozici na odkazu níže. Potenciální porušování Zásad etického chování pro dodavatele může být nahlášeno prostřednictvím naší globální telefonní linky Ethics Hotline.

Dokument Vendor Code of Conduct (v angličtině)

Zobrazit všechny jazyky na našich globálních stránkách