Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Udržitelný rozvoj

​​​​

V rámci našeho odhodlání vytvářet skutečnou hodnotu v neustále se měnícím světě jsme rozhodnuti být dobrým korporátním občanem všech koutů naší globální komunity.

Jsme si vědomi společenského, ekologického a ekonomického dopadu našeho fungování. Své zásady a obchodní postupy navrhujeme tak, aby odpovídaly nejpřísnějším požadavkům na chování firem, jejich transparentnost a etiku.

Podporujeme všechny aspekty programu udržitelného rozvoje, avšak pro nás je zvlášť důležitá jedna z nich. Naše znalosti nám dávají příležitost k tomu, abychom dokázali omezit výrazné ekologické dopady realitního podnikání na životní prostředí.

Prostřednictvím pozitivního působení v rámci našeho odvětví, ale i mimo něj, budeme hrát vůdčí roli při jeho transformaci.
 
Více informací o našich aktivitách v daném oboru najdete na našich globálních stránkách o udržitelném rozvoji: Global Sustainability

Pražská pobočka JLL poporuje Klokánek Láskova (Praha 4 - Jižní Město), který patří do sítě zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc spravované Fondem ohrožených dětí. Více o Klokánku naleznete na stránkách http://www.klokanek-laskova.cz nebo na Facebooku https://www.facebook.com/Klokanek.Laskova.Praha.