Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Průzkum trhu

Zpráva průzkumu trhu

Workplace: Make That Change


Přečtěte si nejnovější report o pracovním prostředí, který jsme vytvořili ve spolupráci se společností Skanska. Vychází z průzkumu mezi více než 2 800 zaměstnanci, kteří působí v centrech sdílených podnikových služeb v České republice. 

Pro stažení zprávy průzkumu trhu prosím vyplňte formulář

pdf | 40337148