Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Průzkum trhu

Zpráva průzkumu trhu

Flex Space Czech Republic Research


​​Report se zabývá tématem flexibilních kanceláří a poskytuje informace o aktuálních trendech na pražském trhu.

Pro stažení zprávy průzkumu trhu prosím vyplňte formulář

pdf | 6766597