Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Průzkum trhu

Zpráva průzkumu trhu

Prague Office Pulse Q2 2016


Nabídka kanceláří – ve 2. čtvrtletí 2016 byly dokončeny dva kancelářské projekty

Neobsazenost – míra neobsazenosti poklesla na 12,3 %

Poptávka – hrubá realizovaná poptávka mezičtvrtletně vzrostla o 22 %

Nájemné - nejvyšší dosahované nájemné zůstalo na úrovni 18,5 - 19,5 EUR/m2/měsíc

Pro stažení zprávy průzkumu trhu prosím vyplňte formulář

pdf | 415042