Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Průzkum trhu

Zpráva průzkumu trhu

Prague Office Pulse Q4 2016


Nová nabídka – ve 4. čtvrtletí byla v Praze dokončena jedna kancelářská budova o výměře 7 500 m2

Neobsazenost – míra neobsazenosti poklesla na 10,6 %, což představuje nejnižší hodnotu od roku 2009 

Poptávka – rok 2016 byl druhým nejsilnějším co do objemu poptávky po kancelářských prostorech 

Nájemné – nejvyšší dosahované nájemné zůstalo na úrovni 19,0 – 20,0 €/m2/měsíc

Pro stažení zprávy průzkumu trhu prosím vyplňte formulář

pdf | 425731