Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Akvizice pozemků

Kontakty

  • Harry Bannatyne

    Vedoucí oddělení industriálních nemovitostí - National Director - lead director oddělení industriálních a logistických nemovitostí pro region střední a východní Evropy

    +420 224 234 809

    harry.bannatyne@eu.jll.com

Please select an Internet Contact from the web part properties panel.