Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Investiční prodej a akvizice - kanceláře

Naši odborníci připraví profesionální, podrobné analýzy nemovitostí a tržních podmínek, aby zajistili maximální výnosy z vašich investic do kancelářských nemovitostí.

Jako váš strategický partner při prodeji a akvizicích se nejdříve důkladně seznámíme s cíli transakce a zjistíme, jaké vlastnosti činí vaši nemovitost či celé portfolio prodejným a atraktivním. Tento na míru šitý přístup nám umožňuje efektivně využít jedinečných hodnot a profilace dané nemovitosti.

Díky v oboru špičkovým tržním analýzám, poskytovaným službám v oblasti oceňování a znalostem investičního trhu jsme schopni při prodejích či akvizicích majetkových podílů v investičních nemovitostech zajistit optimální cenu a jistotu uzavření transakce.