Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Technické due diligence

Naše rozsáhlé zkušenosti pokrývají všechny typy nemovitostí. To nám umožňuje přizpůsobit provádění každého TDD specifickým potřebám klienta

Technické due diligence je procesem průzkumu, kontroly a analýzy. Během něho potenciální kupující, prodávající nebo poskytovatel financování určité nemovitosti shromažďuje informace o fyzických charakteristikách nemovitosti a zároveň vyhodnocuje, zda projekt odpovídá projektovým a stavebním normám, místím přepisům a danému účelu.

Většina nemovitostí má vady nebo problémy, které by mohly mít dopad na jejich fungování, ať již v současnosti či v budoucnu. Díky našemu internímu týmu autorizovaných stavebních inspektorů, architektů a inženýrů jsme schopni posoudit technický stav konkrétní nemovitosti. Klienti oceňují naši schopnost posktnout racionální a komerčně využitelnou radu, ať už je problém jakýkoli, a nikoliv pouze černobílý seznam existujících problémů.