Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Zprostředkování pronájmu

Získejte z vašich nemovitostí maximum díky jejich správné profilaci v rámci trhu tak, aby odpovídaly poptávce a umožnily vám přitáhnout a udřžet nájemníky stejně jako zajistit nejvyšší výnosy

Naši konzultanti mají pověst nejkreativnějších a nejzasvěcenějších lidí ve svém oboru, kteří zastupují investory a jejich klíčové nemovitosti na více než 1 000 trzích v 70 zemích světa. Pomohou vám naplnit vaše finanční cíle díky proaktivnímu přístupu k profilaci vaší nemovitosti v rámci trhu, zajištění nájemců a maximalizaci sazeb nájemného.

Abychom mohli rychle reagovat na měnící se poptávku po kancelářských, průmyslových, maloobchodních a rezidenčních prostorách, opíráme se o průzkum trhu, vyhodnocujeme data a sledujeme směřování trhu. Využíváme celosvětovou síť spolupracovníků, kteří se specializují na nejrůznější aspekty komerčních nemovitostí.

Dlouhodobě fungující vztahy a detailní znalost požadavků na firemní nemovitosti umožňují našim konzultantským týmům nacházet příležitosti k získávání nájemců, které jiní nevidí.