Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Investiční prodej

Nalezneme vhodného kupujícího a vytvoříme konkurenční prostředí

Investiční prodej pro nás nepředstavuje pouze nalezení toho správného kupce pro určitý hotel nebo portfolio, ale také vytvoření vysoce konkurenčního prostředí, které ve vhodný čas přinese nejvyšší výnos. Celý proces zahrnuje:

• Vyhodnocení silných a slabých stránek, hodnoty a prodejnosti daného aktiva
• Vyhodnocení situace na trhu a toho, jak může ovlivnit marketingovou strategii
• Posouzení typů a cílů potenciálních kupujících
• Posouzení věřitelů a jejich parametrů
• Příprava strategie a časového plánu v souladu s vašimi požadavky
• Vytvoření přesvědčivých marketingových materiálů
• Napojení na trh
• Vyjednání té nejlepší ceny

​​​​