Skip Ribbon Commands
Skip to main content

News Release

Prague

Retail Property Investment Perspective 2017

Retail property investments continue to attract investors´ attention within the EMEA region as well as in the Czech Republic.


The expanding economy and steadily growing purchasing power in the EMEA region stand behind the continuous interest of investors into European retail properties. In 2016, the European retail property investment market witnessed a record year in terms of transactional volume and this year´s outlook seems to be very positive as well. The lack of prime retail schemes available for purchase in the core markets of Western Europe has expanded investors´ radius geographically (assets being explored all over Europe) and diversified their demand in various asset classes of retail properties (such as shopping centres, high street properties, retail parks, portfolios of supermarkets, retail warehouses). The CEE region has become increasingly attractive since 2015 showing retail investment volumes growing at a double-digit pace annually. The Czech Republic has been – along with Poland – the most sought-after retail investment destination in CEE. Last year, retail property investment reached EUR 639 million in the Czech Republic, compared to Q1 2017 when the transactional volumes ran high at EUR 886 million. Both international as well as domestic capital poured into the best performing retail properties in the Czech Republic.           

 

Prague, 16 May 2017 – The latest JLL study 'The European Retail Investment Perspective 2017' summarises the trends on the European retail market from an investors´ perspective. Key findings are:  

European retail property investment:   

In 2016, retail property investment across Europe amounted EUR 49.9 billion, which was lower than the record year of 2015, but still 19% above the five-year average. Due to a lack of premium retail schemes available for purchase on the core markets of Western Europe, investors´ interest has been exploring other European geographies and searching for various retail asset classes. In 2016, the retail investment allocated in the in the five core countries (UK, Germany, France, Sweden and Spain) declined to 64% (the five-year average is 72%), whereas investment into the remaining European countries (especially Northern and Central Europe and Italy) increased respectively. More than half of all investments made last year were backed by institutional and increasingly also private equity funds. The strong interest of investors encouraged retail property owners (especially private equity) to use the market opportunity and offer their properties for sale, in many cases successfully. The most sought-after retail assets are: premium shopping centres, long-term leased properties on the high street, recently also portfolios of retail parks, supermarkets and retail warehouses.

„V roce 2016 byly v ČR uzavřeny obchody s maloobchodními nemovitostmi v celkovém objemu 639 mil EUR, z nichž 446 mil EUR připadá na domácí investory a 193 mil EUR na zahraniční investory. Objem tohoto typu nemovitostí se v prvním čtvrtletí letošního roku vyšplhal již nad 886 mil EUR, především díky prodeji dvou významných obchodních center (tj. Olympia Brno a Tesco Letňany) zahraničním investorům. Čeští investoři se na celkovém čtvrtletním investičním objemu podíleli 31%. Tradičně se zahraniční investoři zajímají o nemovitosti v celkové hodnotě 20 mil EUR a více a díky globálním zdrojům kapitálu jsou schopni koupit velké maloobchodní komplexy či portfolia," uvádí Hana Kollmannová, Associate Director investičního oddělení pražské pobočky JLL.

Průlomový byl v loňském roce vstup jihoafrického kapitálu na český realitní trh (investoři NEPI a Rockcastle) a to nákupem regionálních nákupních center. Investoři z jižní Afriky uskutečnili v celém regionu CEE řadu významných transakcí a díky tomu se v loňském roce stali v celoevropském kontextu pátým nejsilnějším zdrojem kapitálu v oblasti investic do retailových nemovitostí. V letošním roce se očekává další posílení jejich aktivity jak v regionu CEE, tak expanze na další evropské trhy – konkrétně do jižní Evropy.      

„Jednoznačně největším retailovým obchodem letošního roku je prodej špičkového obchodního centra Olympia Brno společnosti Deutsche Euroshop, který jsme zprostředkovali," uvádí Hana Kollmannová z investičního týmu JLL, a dodává: „ Vzhledem k tomu, že v současné době je v různých fázích prodeje několik dalších regionálních nákupních center, čekáváme, že v letošním roce investice do maloobchodních nemovitostí dosáhnou až za hranici 2 miliard EUR."

Mezi českými investory vyniká CPI, které je dlouhodobě jednou z nejsilnějších realitních skupin v ČR a které vytvořilo rozsáhlé realitní portfolio (nejen) nákupních center napříč ČR. Dále se o investice do těchto nemovitostí zajímají české fondy, které jsou flexibilnější v rozhodování a dokáží ocenit i tzv. value-add investiční příležitosti.

Asset management retailových investic:

Maloobchodní nemovitosti jsou velmi náročné na správu nemovitostí (asset management), vyžadují specifické know how, jak uvádí Tomáš Soukup, vedoucí Oddělení maloobchodních nemovitostí JLL: „Retail Asset Management si lze představit jako komplexní platformu zajišťující řadu funkcí. Mezi ty hlavní patří skladba nájemců, pronájem, postavení obchodního centra na trhu tzv. positioning, investiční výdaje, správa, údržba společných prostor či marketing. Tato platforma se snaží v horizontu tří až pěti let optimalizovat čistý příjem nákupního centra tím, že vyvažuje různé požadavky. Jde především o to dosáhnout jemného vyvážení potřeb maloobchodníků, zákazníků, investorů (majitelů), ale i prostředí v kontextu dlouhodobého vývoje daného aktiva. Správná kombinace všech těchto prvků pak vede k úspěšnému vývoji obchodního centra a tím i navýšení jeho hodnoty na investičním trhu."