Je u nemovitostí čas na novou perspektivu?

Investiční strategie vhodné pro budoucnost

Tradiční přístupy k investování do nemovitostí čelí výzvám. Pro vybudování odolnosti a utváření budoucnosti nemovitostí potřebují investoři novou perspektivu se zaměřením na flexibilní, udržitelná aktiva založená na technologiích.

Porozumění novému prostředí investic do nemovitostí

Dopad investic poroste na významu, protože udržitelnost je jedním z nejzásadnějších témat

69 % investorů uvedlo, že udržitelnost a změna klimatu budou mít ve Velké Británii na nemovitosti největší vliv (Zdroj: JLL).

Mezinárodní investoři nadále alokují kapitál do nemovitostí

V roce 2021 předpokládáme v globálních nemovitostech objem 1,5 bilionu dolarů, jelikož investoři nadále hledají stabilní výnosy (Zdroj: JLL).

Koncoví uživatelé zvyšují poptávku po významných změnách chování

V posledním čtvrtletí minulého roku představovali distributoři (tedy e-commerce a retail) více než třetinu veškeré poptávky po skladech. To potvrzuje, že trend e-commerce je nadále rostoucí. (Zdroj: JLL)

1 of 1

Perspektivy investorů pro budoucnost

Globální investoři do nemovitostí přehodnocují své investiční strategie tak, aby vyhovovaly novým životním, pracovním a nákupním zvyklostem.

Investoři potřebují přehodnotit, diverzifikovat a jinak využívat

Přehodnocení

Přejděte do nového investičního prostředí.

Investiční a kapitálové strategie vhodné v období před pandemií dnes již nemusí být výnosné.

Diverzifikace

Snižte riziko a generujte větší výnosy.

Investoři uloží svůj kapitál do nových sektorů a lokalit, aby zmírnili riziko a podpořili dlouhodobý růst.

Využití

Budujte odolnost, abyste ustáli budoucí nejistoty.

Investoři využijí stávající aktiva jinak, a to díky díky flexibilitě, technologii, udržitelnosti a dopadu investování.

Pojďme utvářet budoucnost nemovitostí

Bez ohledu na velikost nebo umístění vašeho portfolia je čas získat novou perspektivu.