Která odvětví a místa nabízejí příležitosti k diverzifikaci?

Nová odvětví a lokality přitahují kapitál

Co kdyby alternativní investice a umístění mohly zmírnit riziko a podpořit dlouhodobější růst?

Aktuálně mají institucionální investoři, private quity a nově vznikajících zdroje k dispozici 1,5 bilionu amerických dolarů nového kapitálu zaměřeného na globální nemovitosti. To zvýší poptávku po nemovitostech také v České republice, protože investoři hledají vhodné nemovitosti za účelem maximalizace výnosů.

Zatímco tradiční sektory jako jsou kanceláře, logistika, bydlení a maloobchod, mohou z tohoto přílivu kapitálu těžit, nabývají na významu také alternativní sektory - zejména bydlení, přírodní vědy, datová centra a vlastní skladování. Tyto alternativní investice jsou odolná aktiva se schopností chránit portfolia před budoucími riziky.

Investoři a developeři se zaměří na investiční příležitosti ve městech známých jako Innovation Geographies, která zaznamenala nejrychlejší růst nájemného za poslední desetiletí a budou i nadále přitahovat vyšší podíl kapitálu. Téměř polovina dotazovaných investorů (44%) uvedla, že bude klást větší důraz na městské investiční strategie než před pandemií.

Důvody pro diverzifikaci

Změna chování

Flexibilní práce ovlivňuje různé vzorce života, práce a spotřeby. Přijetí technologií umožňuje a ovlivňuje tvorbu hodnot nemovitostí různými způsoby napříč odvětvími. Očekávání firem a spotřebitelů vedou k udržitelnosti jako prostředku k vytvoření odolnosti v oblasti stavebnictví.

Nová pododvětví

Sektor bydlení se vyvíjí, aby uspokojil poptávku po aktivním pozdějším bydlení, spolubydlení a budování k pronájmu. Význam sektoru přírodních věd je podpořen rostoucími potřebami ve zdravotnictví ze strany starší generace a také vývojem technologií. Náš přechod k vyššímu podílu spotřeby prostřednictvím online platforem podporuje růst datových center a potřebu městské logistiky a skladových prostor.

Základna kapitálu

Základna kapitálu pro nemovitosti se rozšiřuje a prohlubuje. Většina trhů a odvětví zažívá vyšší podíl mezinárodního kapitálu. Existuje širší škála zdrojů jak pro dluhové, tak pro kapitálové strategie. Investoři mají stále větší výběr možností prostřednictvím partnerství, nepřímých a veřejných trhů, které rozšiřují spektrum řešení, aby splňovaly investiční kritéria a očekávání návratnosti.

Pojďme utvářet budoucnost nemovitostí

Bez ohledu na velikost nebo pozici vašeho portfolia je čas získat novou perspektivu.

Investoři potřebují přehodnotit, diverzifikovat a jinak využívat

Perspektivy pro investory

Přehodnoťte, diverzifikujte a jinak využijte vaše aktiva a portfolia.

Tradiční investiční přístupy čelí výzvám a investoři potřebují nové strategie pro zvýšení návratnosti a snížení rizika.

Přehodnocení

Přejděte do nového investičního prostředí.

Investiční a kapitálové strategie vhodné v období před pandemií dnes již nemusí být výnosné.

Využití

Budujte odolnost, abyste odolali budoucím nejistotám.

Investoři využijí stávající aktiva jinak, a to díky díky flexibilitě, technologii, udržitelnosti a dopadu investování.