Diverzifikace

Růstová odvětví a lokality přitahují kapitál

Proč diverzifikovat?

Investice do nemovitostí jsou nyní na rozcestí, protože investoři zkoumají růstová odvětví a lokality a snaží se udržet krok s vyvíjejícími se trendy. Se změnou trhu se rapidně mění odvětví, která rostou a přínáší tak nové příležitosti. Bydlení, logistika, přírodní vědy, datová centra a "self-storage" nabízejí odlišný profil rizika a výnosu. Překonávají tak výnosy tradičních aktiv. Blahobyt je samozřejmě prioritou. S tím, jak se lidé vrací do kanceláří, se mění pracovní vzorce a kanceláře se revitalizují. Investiční priority je třeba přehodnotit, protože dopad na lidi, komunity a planetu se stává klíčem ke každému rozhodnutí.

 

Poptávku řídí koncoví uživatelé

V našem měnícím se světě kanceláře, obchody a logistické podniky v České Republice otevírají své dveře zaměstnancům a zákazníkům jiným způsobem a to hlavně díky velké poptávce ze strany mladší populace v městských oblastech.

Nová odvětví přitahují kapitál

Investoři projevují rostoucí zájem o nemovitosti určené k pronájmu, které vynikají v kategorii bydlení, stejně jako o studentské bydlení, zdravotnictví a projekty společného bydlení.

Význam regionálních měst roste

Diverzifikace investic do satelitních měst ve Velké Británii přináší úspěšné výsledky a nejrychlejší růst nájemného za posledních deset let. Téměř polovina dotázaných investorů se hodlá více zaměřit na investiční strategie ve městech než před pandemií.

Promluvíme si o tom?

Najděte nový pohled na věc. Napište nám.

There was an error submitting the form. Please try again.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Jones Lang LaSalle (JLL) je spolu s dceřinými společnostmi a přidruženými subjekty předním světovým poskytovatelem služeb v oblasti nemovitostí a správy investic. Bereme vážně odpovědnost za ochranu osobních údajů, které nám byly poskytnuty.

Vaše osobní údaje shromažďujeme za účelem vyřízení vašeho dotazu.

Snažíme se zajistit, aby vaše osobní údaje byly odpovídajícím způsobem zabezpečeny po celou dobu, kdy je z oprávněných obchodních nebo právních důvodů potřebujeme. Poté je bezpečně odstraníme. Další informace o tom, jak JLL zpracovává vaše osobní údaje, naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů.