Co kdyby přehodnocení přineslo větší návratnost a snížilo riziko?

Přehodnocení strategie

Mohla by změna kapitálové nebo produktové strategie odhalit výnosy, snížit riziko a přinést zhodnocení i během volatilních období?

I přes výzvy, které rok 2020 přinesl, přitahuje region střední a východní Evropy nadále silný zájem ze strany domácích i mezinárodních investorů. Vzhledem k nedostatku produktů a dopadu covid-19 jsme sice v minulém roce zaznamenali pokles objemu téměř na všech trzích, výhled na rok 2021 je však velmi optimistický, a to především v industriálním sektoru. Záviset bude především na globálním vakcinačním programu a návratu důvěry ze strany investorů.

Očekáváme, že do roku 2022 se trh zotaví, jakmile se zaměstnanci vrátí do kanceláří a pomalu vzrostou tržby v maloobchodním sektoru. Alternativní odvětví, jako je bydlení, logistika a přírodní vědy, zaznamenají prudký nárůst aktivity. Investiční a kapitálové strategie vhodné pro předpandemické období však již nadále nemusí být ziskové.

Důmyslní investoři budou muset kreativně získávat, investovat a restrukturalizovat kapitál a upřednostnit dlouhodobé spotřebitelské trendy před krátkodobým ziskem.

Důvody k přehodnocení

Prostředí s nízkou úrokovou sazbou

Vzhledem k tomu, že prostředí nízkých úrokových sazeb bude v příštích letech spolu s vládními stimuly přetrvávat, bude alokace do komerčních nemovitostí nadále růst. Konkurenční trhy vyžadují kreativnější investiční strategie, jako jsou společné podniky, rekapitalizace a investice do platforem.

Nové zaměření na udržitelnost

Strategie v oblasti životního prostředí a odpovědnosti podniků historicky ztrácely na dynamice během hospodářských poklesů, protože se společnosti více soustředily na výsledky hospodaření. Investoři však nyní zvyšují své zaměření také na udržitelnost. Po aktivech a portfoliích se zaměřením na udržitelnost, zdraví, wellbeing a technologie vzroste poptávka.

Vzestup alternativních věřitelů

Investoři v oblasti nemovitostí se stále více obracejí na alternativní věřitele, aby jim pomohli uspokojit jejich finanční potřeby, a větší skupina nebankovních věřitelů otevřela nové možnosti financování, včetně dluhových produktů, zejména v Evropě a některých oblastech Asie. Inovativní metody financování a refinancování zmírní nepříznivou ekonomickou situaci, přičemž se trh bude nadále zotavovat.

Pojďme utvářet budoucnost nemovitostí

Bez ohledu na velikost nebo pozici vašeho portfolia je čas získat novou perspektivu.

Investoři potřebují přehodnotit, diverzifikovat a jinak využívat

Perspektivy pro investory

Přehodnoťte, diverzifikujte a jinak využijte vaše aktiva a portfolia.

Tradiční investiční přístupy čelí výzvám a investoři potřebují nové strategie pro zvýšení návratnosti a snížení rizika.

Diverzifikace

Snižte riziko a generujte větší výnosy.

Investoři uloží svůj kapitál do nových sektorů a lokalit, aby zmírnili riziko a podpořili dlouhodobý růst.

Využití

Budujte odolnost, abyste odolali budoucím nejistotám.

Investoři využijí stávající aktiva jinak, a to díky díky flexibilitě, technologii, udržitelnosti a dopadu investování.