Jak můžete nemovitost využít novým, inovativním způsobem?

Zralé k znovuobjevení

Je načase jinak využít vaše nemovitostní portfolio díky flexibilitě, technologii, udržitelnosti a dopadovým investicím

Investoři a vývojáři stále více využívají prostor pro změnu využití svých nemovitostních portfolií kvůli novým životním a pracovním návykům  milionů lidí. Kancelářské prostory jsou rekonstruovány s ohledem na hybridní pracovní modely a nové technologie a uzavřené maloobchodní prodejny jsou přeměňovány na sklady nebo bydlení, aby vyhovovaly novým preferencím komunity.

Udržitelnost nabrala ve světě realit na významu a s tím i poptávka po energeticky účinných budovách. Investoři jsou stále více odpovědní za sociální dopad svých rozhodnutí a vyvažují svá portfolia tak, aby zahrnovala dopadové investice a splňovala cíle Net Zero Carbon - 69 procent investorů tvrdí, že udržitelnost je nyní vyšší prioritou než v roce 2020.

Investoři v čele těchto trendů, kteří rozumějí příležitostem, rizikům a nákladům v rámci svého portfolia nemovitostí, si vytvoří odolnost, aby odolali budoucím sociálním a ekonomickým změnám.

"Na správných místech, kde se propojí ekonomické základy, infrastruktura budov a poptávka, se neobsazený maloobchodní prostor stane velmi vyhledávaným pro další development," uvedl Jon Neale, vedoucí oddělení průzkumu trhu ve Velké Británii.

Důvody k proměně využití

Zaměřte se na udržitelnost a dopad investování

Vzhledem k tomu, že investoři jsou stále více odpovědni za širší sociální dopad a sociální odpovědnost za svá rozhodnutí, dojde k posunu směrem k začlenění dopadových investic do jejich portfolií. Energeticky účinné budovy získávají na důležitosti a budou generovat příjmy.

Přizpůsobte se poptávce po hybridním prostředí kombinujícím práci, život a zábavu

Jak se prolínají hranice mezi prací a životem, objevují se hybridní modely nemovitostí, které propojují účel kancelářských budov, nákupních center a hotelů. Investoři, kteří přehodnotí svá stávající aktiva, budou flexibilní a využijí technologie, mohou jenom získat.

Budujte odolnost pro budoucnost

Hledání stabilního příjmů je hlavní hnací silou mezi vlastníky nemovitostí a investory pro nové využití jejich aktiv. Přehodnocují využití svých nemovitostí, aby se tak chránili před budoucími sociálními a ekonomickými otřesy.

Pojďme utvářet budoucnost nemovitostí

Bez ohledu na velikost nebo pozici vašeho portfolia je čas získat novou perspektivu.

Investoři potřebují přehodnotit, diverzifikovat a jinak využívat

Perspektivy pro investory

Přehodnoťte, diverzifikujte a jinak využijte vaše aktiva a portfolia.

Tradiční investiční přístupy čelí výzvám a investoři potřebují nové strategie pro zvýšení návratnosti a snížení rizika.

Diverzifikace

Snižte riziko a generujte větší výnosy.

Investoři uloží svůj kapitál do nových sektorů a lokalit, aby zmírnili riziko a podpořili dlouhodobý růst.

Přehodnocení

Přejděte do nového investičního prostředí.

Investiční a kapitálové strategie vhodné v období před pandemií dnes již nemusí být výnosné.