Koronavirus (COVID-19) a jeho vliv na real estate

COVID-19 ovlivňuje komunity po celém světě. Chceme vám proto pomoci orientovat se v tom, jaký bude mít tato situace dopad na vaše pracoviště, vaše aktiva a globální realitní trh.

Průvodce pro práci v "novém normálu"

Svět se na okamžik zastavil. Společně jsme vyhodnotili skutečný dopad globální pandemie, a to vše při okamžitém přizpůsobení se novému způsobu života.

Firmy se nevrátí do stavu, který jsme znali před vypuknutím pandemie. Využijí tuto krizi k tomu, aby se staly odolnějšími a přizpůsobily své operační modely „příštímu normálnímu“. Provozní odolnost vůči pandemii musí překračovat opatření spojená s opětovným otevřením pracovních prostor. Připravte se na postupný návrat, protože cesta vpřed bude vícefázová.

Návrat do kanceláří spočívá v pochopení vládních opatření na národní i lokální úrovni. Pomoci vám mohou také tři pilíře, které pro návrat do kanceláří stanovila JLL: (re)aktivace prostor, (re)spekt ke zdraví a duševní pohodě a (re)vitalizace budov a pracovního prostředí.

Video Christiana Ulbricha, globálního CEO společnosti JLL, k aktuální situaci

Od zajištění bezpečnosti pro naše zaměstnance až po reakci kolegů k našim klientům a komunitám v této bezprecedentní době - Christian sdílí svůj pohled na současnou situaci.

Koronavirus COVID-19 a realitní trh

COVID-19 ovlivňuje komunity po celém světě. Chceme vám proto pomoci orientovat se v tom, jaký bude mít tato situace dopad na vaše pracoviště, vaše aktiva a globální realitní trh.

COVID-19 a jeho vliv na byznys strategii

Poraďte se s odborníky z JLL

Kontaktujte nás, abyste zjistili, jak vám můžeme pomoci urychlit vývoj vzdálených pracovních programů, posoudit jakýkoli dopad na vaše aktivum nebo portfolio, nebo s vámi probrat další výzvy, s nimiž se během této bezprecedentní situace můžete potýkat.


PROHLÁŠENÍ: JLL a naši zaměstnanci nejsou oprávněni ani kvalifikováni, aby vás vedli nebo ovlivňovali při přípravě vaší vlastní kontinuity podnikání nebo přípravných plánů z hlediska zdraví a veřejné politiky. I když se snažíme zajistit, abychom poskytovali aktuální informace z veřejně dostupných zdrojů, všechny podrobnosti o COVID-19, jakož i jeho důsledky na zdraví a veřejnou politiku, by měly být řešeny s nezávislým specialistou.