Hodnota

Využijte potenciál svých nemovitostních aktiv pomocí špičkových rad a postřehů na trhu.

Jak vám
můžeme pomoci?

Prozkoumejte, jak pomáháme našim klientům dosáhnout jejich investičních cílů.
Oceňování nemovitostí

Zjistíme skutečnou hodnotu svého aktiva nebo portfolia v jakémkoli sektoru, kdekoli na světě. Získejte rychlé, spolehlivé a přesné hodnocení od kvalifikovaných odhadců RICS i pro ty nejsložitější projekty.

Studie proveditelnosti a trhu

Během nákupního procesu proveďte studie proveditelnosti a trhu, abyste určili nejlepší řešení pro rozsah, design a očekávané finanční výnosy.

Strategické poradenství

Přijímejte plně informovaná rozhodnutí k dosažení konkrétních cílů, které maximalizují potenciál vaší nemovitosti. Dodáváme vlastní řešení na základě vašich potřeb a našich místních znalostí, včetně tržní a finanční analýzy.

Najděte si prostor k pronájmu

Naplněné ambice

Promluvte si s námi o 
 investování do nemovitostí.

Získejte rady, postřehy a odborné znalosti týkající se investic do nemovitostí.